121. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.12.2017.godine

05 Jan 2018
22658 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 117. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.11.2017. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 118. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.11.2017. godine;
 3. Prijedlog Zakona o regulisanju dospjelih a neuplaćenih obaveza za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti rudnika uglja u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izvršavanju finansijskog plana za 2018. godinu, sa Prijedlogom zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopunu Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva,budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614000, pozicija “ Tekući transferi i drugi tekući rashodi”;
 8. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo”;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za opremu nabavljenu u 2017. godini za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za informatičku opremu nabavljenu u 2017. godini za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku i ugradnju dijelova-modernizacija liftova u 2017. godini u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku klima uređaja u 2017. godini za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme u 2017. godini za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za za nabavku rezervnih dijelova za opremu u 2017. godini za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sanaciju sanitarnih čvorova u 2017. godini za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za za nabavku medicinske opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Stajališta Ministarstva za pravosuđe i upravu o Inicijativi Midhata Delića za pripremu i donošenje Nacrta Zakona o državnoj službi u Zeničko-dobojskom kantonu;
 18. Prijedlog Zaključka o pustupanju po Odluci Ustavnog suda BiH broj: AP-687/17 od 25.10.2017. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime izvođenja radova adaptacije i rekonstrukcije sale 301 za potrebe održavanja sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i ostalih organa uprave Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Program utroška budžetskih sredstava u 2017. godini - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima Ministarstva za privredu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poticaja namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite,
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava namijenjenih subvencioniranju projekata komora i udruženja iz oblasti privrede;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava poticaja inovatorima/nositeljima patenata;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva namijenjenih subvencioniranju projekata izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva namijenjenih subvencioniranju povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima iz skupine “druge vrste objekata za smještaj”, ”ugostiteljske usluge u domaćinstvu” i ”ugostiteljski objekti u seoskom domaćinstvu” i poticanje turizma u seoskim domaćinstvima;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 29. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva namijenjenih subvencioniranju troškova jačanja konkurentnosti;
 30. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u IV kvartalu 2017. godine;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj (sredstva uplaćena od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica Sarajevo);
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godina za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 33. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika ŠO JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika ŠO JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 35. Prijedlog Rješenja o imanovanju na kraći period člana ŠO JU Srednja tehnička škola “Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 36. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana ŠO JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 37. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika ŠO JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 38. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora iz reda roditelja JU Osnovna škola „15. april“ Kakanj;
 39. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika ŠO JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 40. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana ŠO JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 41. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika ŠO JU OŠ „Kulin ban“ Visoko;
 42. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana ŠO JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 43. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana ŠO JU OŠ „Gostović“ Zavidovići;
 44. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Skender Kulenović”, Zenica;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Agić Dragani za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Borić Jusufu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mešić Harisu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mersihi Mahmić-Kaknjo za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kalčo Ismetu za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Delalić Vanesi za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Džananović Mirzi za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Davorki Dautbegović-Stevanović za sufinansiranje troškova odbrane doktorskog rada (predbolonjski studij);
 53. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeli koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Kamenica“ na rijeci Gostović;
 54. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu, u razdjelu 23, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, pozicija «Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada»;
 55. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva organizatorima sajmova i izložbi za predstavljanje domaće poljoprivredne proizvodnje;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za registrirane farme muznih grla;
 57. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava otkupljivaču svježeg voća i povrća PZ ”BIOS” p.o. Visoko iz Visokog, na ime poticaja za otkup svježeg voća i povrća;
 58. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za proizvodnju krastavaca-kornišona;
 59. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava poljoprivrednim proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za proizvodnju maline i kupine;
 60. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka za koke-nosilje broj: 02-14-15766/17 od 15.11.2017. godine;
 61. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministru za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za potpisivanje Ugovora o ustupanju na upotrebu poslovnog prostora objekta „Penzionerski dom“ u Zenici;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu paraolimpijskih sportova “Baton” Zenica;
 63. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma