120. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 04.12.2017.godine

04 Jan 2018
21339 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 2. Informaciju o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Informacija o stanju u oblasti turizma na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Lovačkoj organizaciji „ZMAJEVAC“ Zenica, radi izvršenja po presudi Općinskog suda u Zenici - naknada štete nastale od strane divljači-vuka na stadu ovaca vlasnika Halilović Salke, Kovanići bb, Zenica;
 6. Prijedlog Odluke o obaveznom unosu podataka i redovnom izvještavanju korisnika o potrošnji energije i vode u javnim objektima Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva za nabavku GIS softwera i pet personalnih računara za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje;
 8. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2017. godine;
 9. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja po prijedlozima Općinskog vijeća Visoko i Stručne službe OV Zavidovići na Program rada Skupštine Kantona za 2018. godinu;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika braniteljske populacije;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Osnovna škola „Maglaj” Maglaj;
 12. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU „Prva osnovna škola” Maglaj;
 13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Đački dom Zenica;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Novinsko-izdavačko-prometnom društvu “Naša riječ” iz Zenice za sufinansiranje projekta “Iz školskih klupa”;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju Ogranak Matice hrvatske Žepče za sufinansiranje učešća u programu Advent u Osijeku;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” Žepče za sufinansiranje izdavanja romana autora Arifa Odobašića;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrvatskom kulturno umjetničkom društvu “Gromovnik” Novi Šeher za sufinansiranje organizacije manifestacije “Šehersko prelo u Zagrebu”;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju tehničke kulture Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje projekta organizacije 19. Festivala filma djece i omladine;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Elvedinu Šabanoviću na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu – 10. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Quality 2017“, Neum, Bosna i Hercegovina;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mirsadi Oruč na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - 10. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Quality 2017.“ Neum, Bosna i Heregovina;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nusretu Imamoviću na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu Etikum 2017-Scientific conference with international participation, Novi Sad, Srbija;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vanesi Delalić na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu- Thirteenth International Scientific Conference -The teacher of the future, Budva, Montenegro;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dragani Agić na ime finansiranja učestvovanja na naučnim skupovima XXIV Međunarodni prometni simpozij Prometni sustavi 2017. godine i 10. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Quality2017“, Neum, BiH;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fuadu Klisuri na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - XXIV Međunarodni prometni simpozij-Prometni sustavi 2017. godine;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dževadu Drini na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu „Univerzalnost rimskog prava“, održanom u Nišu, Srbija;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mersihi Mahmić-Kaknjo na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu- Osmi međunarodni kongres naučne publikacije i recenzenata u Chicagu, Illinois, SAD;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sakibu Jusiću na ime finansiranja učestvovanja na naučnim skupovima; 11. Savjetovanje o elektrodistributivnim mrežama Srbije, Kopaonik, Srbija i VI konferencija „Industrijska energetika i zaštita životne sredine“ 2017. Zlatibor;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Edini Rizvić-Eminović na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - 3. International conference on edukation, culture and identity, Sarajevo;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alici Arnaut na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu – 12. International Scientific Conference, Knowledge without borders, Vrnjačka Banja, Srbija;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dini Arnautu na ime finansiranja učestvovanja na naučnim skupovima: Međunarodna konferencija o ekonomskim i društvenim studijima, Sarajevo, BiH i -Međunarodni simpozij „Ekonomski razvoj i poduzetništvo-perspektive i izazovi“, Vlašić, Bosna i Hercegovina;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Erminu Silajdžiću na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu – 7. Studentski kongres neuroznanosti „NeuRi 2017“, Rijeka- Rab, Hrvatska;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selvedinu Ogriću na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu - 5. Međunarodni naučni skup “Nauka i praksa poslovnih studija“, Banja Luka;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Amiru Ibrahimagiću na ime finansiranja učestvovanja na naučnim skupovima: European Congress of Clinical microbiology and Infectious Diseases, Vienna Austria, The Federation of European Microbiological Societies, Valencia Spain i Kongres o sigurnosti i kvaliteti hrane Opatija, Hrvatska;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju Almini Alagić na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu – 3. International conference on advances in education and social sciences Istambul, Turska;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Samiru Smailbegoviću na ime finansiranja učestvovanja na naučnom skupu – Međunarodni naučno-stručni simpozij „Ekonomski razvoj i poduzetništvo-perspektive i izazovi“, Vlašić, Bosna i Hercegovina;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava prof. dr. Lemeš Samiru na ime pokrivanja dijela troškova štampanja univerzitetskog udžbenika „Računarska grafika i geometrijsko modeliranje“;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava prof. dr. sc. Vukojević Nedeljku na ime pokrivanja dijela troškova štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom Priručnik iz mašinskih elemenata: zbirka proračuna, tabela i dijagrama;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava prof. dr. sc. Hasanica Memnuni na ime pokrivanja dijela troškova štampanja univerzitetskog udžbenika pod naslovom Phraseologie;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava prof. dr. sc. Denjalić Amiru na ime pokrivanja dijela troškova štampanja univerzitetskog udžbenika-stručne monografije pod nazivom „Razvoj zdravstva u Srednjoj Bosni od XVII vijeka“;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava nastavnicima osnovnih škola Zeničko-dobojskog kantona za uspjeh učenika na takmičenjima, smotrama, javnim nastupima i konkursima;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava nastavnicima srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona za uspjeh učenika na takmičenjima, smotrama, javnim nastupima i konkursima;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava osvajačima medalja na Svjetskom prvenstvu u kickboxingu održanom u Budimpešti, za postignute rezultate na takmičenju;
 43. Zaključak o prihvatanju Izjašnjenja po prijedlogu poslanika Jasmina Duvnjaka za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za izradu Informacije/Izvještaja o evropskim integracijama i obavezama ZDK;
 44. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Protokola o vođenju pregovora radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva, na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona;
 45. Zaključak o odobravamnju sredstava za nabavku i instalaciju 300 komada licenci antivirusnog sotvera za potrebe korisnika elektronske mreže organa i službi Zeničko-dobojskog kantona;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma