116. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 02.11.2017.godine

04 Dec 2017
21781 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-septembar 2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2017. godine;
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine;
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva unutrašnjih poslova za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem na dan 31.12.2017. godine;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva za pravosuđe i upravu za popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi za popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2017. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2017. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2017. godine;
 11. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu između Ministarstvo za pravosuđe i upravu i sudova;
 12. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec oktobar 2017. godine;
 13. Prijedlog Zaključka o zaduženju Ministarstva finansija vezano za rješavanje pitanja namjene sredstava prikupljenih po osnovu povrata kredita za privredni razvoj i zapošljavanje i stambenih kredita;
 14. Mišljenje Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu o Inicijativi zastupnika Muniba Husejnagića za dopunu Programa rada Skupštine za 2017. godinu, uvrštavanjem Izvještaja o stanju poljoprivrede u Zeničko-dobojskom kantonu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o pristupanju provođenja procedure dodjele koncesije za eksploataciju prirodne vode sa izvorišta na lokalitetu Trepče, općina Tešanj;
 16. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za produženje primjene kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u FBiH;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava samostalnim poljoprivrednim proizvođačima i pravnim licima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u zaštićenom prostoru na ime podrške za nabavku plastenika;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava veterinarskim organizacijama radi provođenja preventivne mjere serološkog ispitivanja svih konja na zaraznu bolest Infektivna anemija konja;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava veterinarskim organizacijama radi sufinasiranja provedbe dijagnostičkih ispitivanja muznih krava u laktaciji;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava obrtnicima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registriranu svinjogojsku proizvodnju za 2017. godinu;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Privrednoj komori Zeničko-dobojskog kantona za sufinansiranje prekvalifikacije, dokvalifikacije i zapošljavanja mladih osoba kroz realizaciju projekta „Jačanje sistema srednjeg stručnog obrazovanja u Zeničko-dobojskom kantonu“;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Oruče, općina Maglaj novčana na ime učešća u finansiranju radova na izgradnji ulične rasvjete na trafo području Oruče 1 i Oruče 2, sa ciljem potpore održivog povratka;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju za pomoć i podršku raseljenim i izbjeglim licima „Bjelašćani“ na ime učešća u finansiranju završetka građevinskih radova na izgradnji mesdžida u povratničkom selu Bjelasovići, opština Sokolac, sa ciljem potpore održivog povratka;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „Cicmanka“ Novi Šeher, općina Maglaj na ime učešća u finansiranju sanacije i adaptacije prostorija Udruženja, sa ciljem potpore održivog povratka;
 25. Prijedlog Odluke o ustupanju stalnih sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline za Univerzitet u Zenici – Metalurški institut „Kemal Kapetanović“ Zenica;
 26. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva,budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614000, pozicija “ Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva za nabavku vakcina protiv bjesnila (Verorab) i vakcine protiv gripe;
 28. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava podrške JPP projekata iz zajedničke ili podjeljene nadležnosti Kantona i drugih javnih tijela;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu finansijskih sredstava podrške javnim tijelima u pripremi projekata JPP iz Kataloga projekata 2017. godine;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena sredstva od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici, uplaćena sredstva od strane donatora Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ);
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet Zenica;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Pedagoški zavod Zenica;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 36. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora iz reda roditelja JU Mješovita srednja škola „Mehmedalija Mak Dizdar“, Breza;
 37. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora iz reda nastavnika, stručnih saradnika i ostalih uposlenika škole JU OŠ „Omer Mušić” Brežani, Kakanj;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Ilije Proroka Novi za sufinansiranje projekata štampanja i izdavanja monografije o Župi;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Ane Žabljak - Usora za sufinansiranje projekata izgradnje podzida na mjesnom groblju;
 40. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjene i dopune Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2017. godinu;
 41. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava za budžetskog korisnika Kantonalna uprava civilne zaštite;
 42. Informacija o stanju voznog parka za 2016. godinu, broj: 14-34-1464-1/17 od 12.10.2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 43. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 44. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-14-8372/17 od 01.06.2017. godine;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za rad i održavanje kantonalnih organa Zeničko-dobojskog kantona;
 46. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ureda premijera, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma