107. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 24.08.2017.godine

30 Avg 2017
12240 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 106. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 15.08.2017. godine;
 2. Izvještaj o izvršenju Finanijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Informacija o fluktuaciji radne snage za period I.-VI. mjesec 2017. godine, JU Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i obrazloženjem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju preraspodjele sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, za budžetskog korisnika - Kantonalna uprava civilne zaštite;
 6. Program o izmjeni Programa utroška budžetskih sredstava i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2017. godinu, broj: 02-14-6174/17 od 13.04.2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona po inicijativi Vatrogasnog saveza Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune Zakona o javnom okupljanju, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja o inicijativi zastupnika Hasana Handžića za donošenje Zakona o obilježavanju značajnih datuma i događaja na području Zeničko-dobojskog kantona i Pravilnika, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava vodnih naknada za 2017. godinu, pozicija „Namjenska sredstva za finansiranje projekata iz sredstava posebnih vodnih naknada“, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 09-1)
 10. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Izvještaj o utrošku sredstava Ministarstva zdravstva sa pozicije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, za period januar-juni 2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava Ministarstva zdravstva, pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za zdravstvo”, za 2017. godinu;
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 02-14-9278/17 od 22.06.2017. godine;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstva za nabavku dva portabilna ultrazvučna aparata za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za građevinske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, zbog isteka mandata;
 17. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora JZU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona, iz reda zdravstvenih radnika ustanove;
 19. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport o predloženom kandidatu za direkotra JU Osnovne škole „Ćamil Sijarić“, Nemila Zenica, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici, (donacija Asocijacije XY Sarajevo);
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici, (donacija University of Limerickplassey Tehnological, Sjeverna Irska);
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici; (donacija Univerziteta u Novom Sadu);
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici, (donacija Univerziteta u Kragujevcu);
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Šahovskom klubu „Žepče“ iz Žepča, na ime sufinansiranja memorijalnog turnira „Anto Markanović-Žepče 2017“;
 25. Mišljenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva zdravstva, na Nacrt Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Rješenja o imenovanju Regulatornog tijela za vođenje i održavanje Registra administrativnih postupaka Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku jarbola za zastave, za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma