106. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 15.08.2017.godine

28 Avg 2017
11510 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 103. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 24.07.2017. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 104. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 27.07.2017. godine;
 3. Verifikacija Zapisnika sa 105. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 31.07.2017. godine;
 4. Prijedlog Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period januar-juni 2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za prvo polugodište 2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje o Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Inicijativi Udruženja građana civilnih žrtava rata Općine Maglaj, za izmjene Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rate i zaštite porodica sa djecom;
 8. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politku i izbjeglice na izmijenjeni tekst Nacrta Zakona o štrajku, predložen od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo za sufinasiranje sanacije lokalnog puta u povratničkom naselju Solun;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Koordinacionog tijela za povođenje dvogodišnjeg programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazma o saradnji u oblasti primjene informacionog sistema SOTAC, radi uspostave Jedinstvenog registra korisnika naknada;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu samostalnih sindikata, Kantonalnom odboru Zeničko-dobojskog kantona, na ime pomoći od značaja za finansiranje programskih aktivnosti za 2017. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona, na ime pomoći od značaja za finansiranje programskih aktivnosti za 2017. godinu;
 14. Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za prvo polugodište 2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Izvještaj o realizaciji Programa kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova za 2017. godinu, za period I-VI 2017.godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava uzgajivačima voća na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća;
 17. Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, sa Prijedlogom Zaključka;
 18. Prijedlog Odluke o dobravanju sredstva Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH, III. kvartal 2017. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Maglaj za sufinansiranje projekata Crkvenih opština Rakovac i Bočinja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidrocefalusa “Dlan” iz Zenice;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Sportskoj udruzi Tik-tak 1988 iz Usore, na ime sufinansiranja kulturno-sportske manifestacije „Veterani usorskog dekanata“;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Odbojkaškom klubu invalida „Breza“ iz Breze na ime sufinansiranja odlaska na Internacionalni otvoreni Ukrajinski turnir u sjedećoj odbojci 2017;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Odbojkaškom klubu invalida „Zavidovići“ iz Zavidovića na ime sufinansiranja odlaska na 4. Nerulum Cup Italije u sjedećoj odbojci;
 24. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje pisma namjere u vezi sa Projektom poboljšanja energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica;
  • Informacija o realizaciji u vezi sa Projektom poboljšanja energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma