104. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 27.07.2017.godine

09 Avg 2017
12506 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 100. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 22.06.2017. godine;
 2. Zapisnik sa 101. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 03.07.2017. godine;
 3. Zapisnik sa 102. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 13.07.2017. godine;
 4. Zapisnik sa 15. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 05.05.2017.godine;
 5. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I Lemeš Samira, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o srednjoj školi;
 6. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II Lemeš Samira, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o srednjoj školi;
 7. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III Lemeš Samira, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o srednjoj školi;
 8. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman IV Lemeš Samira, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o srednjoj školi;
 9. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I Delić Midhata, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o srednjoj školi;
 10. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II Delić Midhata, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o srednjoj školi;
 11. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III Delić Midhata, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o srednjoj školi;
 12. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman IV Delić Midhata, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o srednjoj školi;
 13. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman V Delić Midhata, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o srednjoj školi;
 14. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman VI Delić Midhata, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o srednjoj školi;
 15. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I Komisije za mlade Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 16. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I Lemeš Samira, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 17. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II Lemeš Samira, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 18. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III Lemeš Samira, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 19. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman IV Lemeš Samira, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 20. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I Delić Midhata, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 21. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II Delić Midhata, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 22. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III Delić Midhata, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 23. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I Delić Rifata, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 24. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II Delić Rifata, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 25. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III Delić Rifata, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 26. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman IV Delić Rifata, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 27. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman I Meldine Ugarak, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 28. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman II Meldine Ugarak, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 29. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Amandman III Meldine Ugarak, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, na Prijedlog Zakona o osnovnoj školi;
 30. Izvještaj JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona o realizaciji Programa VSS, SSS i KV mladih osoba bez radnog iskustva u 2016/2017. godini; (DODATNI ZAKLJUČAK 30-1)
 31. Informaciju o fluktuaciji radne snage za period I-IV mjesec 2017. godine JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 32. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta samozapošljavanja „Pokreni svoj posao u Kaknju“ u općini Kakanj;
 33. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta „Dodjela novčanih sredstava za samozapošljavanje“ u općini Žepče;
 34. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta samozapošljavanja mladih „Najbolje poslovne ideje za mlade“ u općini Tešanj;
 35. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinasiranju projekata „Sanacija i asfaltiranje puta Bare-Palučak u MZ Miljanovci-Lončari“ i „Sanacija i asfaltiranje puta Gornje Bobare-Križ“, općina Tešanj;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Mjesnoj zajednici „Žabljak“ Usora kao pomoć od značaja za organizaciju 21. Dječijeg glazbenog festivala „Mladost protiv ovisnosti“ koji se održava u sklopu međunarodne manifestacije „Srpanjski susreti Žabljak 2017“;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava UŽRRPO „Zvijezda“ Vareš kao pomoć u provođenju programskih aktivnosti usmjerenih u pravcu ekonomskog osnaživanja žena povratnica u ruralna područja općine Vareš, a s ciljem stvaranja uvjeta za održiv povratak;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava NIPD „Naša riječ“ Zenica d.o.o. kao pomoć od značaja za realizaciju reportaže u povodu obilježavanja 22. godišnjice genocida u Srebrenici;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica (EKG aparat);
 40. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec JULI 2017. godine;
 41. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Osnovne škole „Rešad Kadić“ Brnjic, Kakanj;
 42. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Gostović“ u Zavidovićima, za nastavkom organizovanja i osiguranja privremenog dodatnog prijevoza za 80 učenika na relaciji „Lijevča-Gostović (škola)“, kao i organizovanjem i osiguranjem trajnog prijevoza za 25 učenika na relaciji „Kučice-Gostović (škola)“;
 43. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za period I-VI/2017. godine sa transfera u nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 44. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju privrednika „Biznis centar“ Jelah/Tešanj u svrhu sufinansiranja organizacije 13. međunarodnog sajma privrede - Tešanj 2017;
 45. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona -Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, za period I–VI godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 46. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Ulaganja u tuđa stalna sredstva, za period I–VI godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 47. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona - Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva, za period I–VI 2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 48. Izvještaj o realizaciji Programa utroška budžetskih sredstava od koncesija Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona, za period I–VI 2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 49. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja namijenjenih regresiranju kamata na investicijske kredite, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 50. Uputstvo o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu (refundiranje) sredstava poticaja, namijenjenih subvencioniranju troškova uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima i dijela marketinških troškova za proizvode nagrađene na sajamskim manifestacijama, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 51. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata komora i udruženja iz područja privrede, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 52. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova realizacije patenata inovatora sa područja Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 53. Uputstvo o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih za subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 54. Uputstvo o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih za subvencioniranje projekata izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti; (DODATNI ZAKLJUČAK 54-1)
 55. Uputstvo o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih za subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 56. Uputstvo o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih za subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u ugostiteljskim objektima iz skupine “druge vrste objekata za smještaj”, ”ugostiteljske usluge u domaćinstvu” i ”ugostiteljski objekti u seoskom domaćinstvu” sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 57. Uputstvo o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu (refundaciju) sredstava poticaja namijenjenih za subvencioniranje troškova jačanja konkurentnosti, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 58. Uputstvo o postupku i kriterijima za odobravanje i dodjelu (refundaciju) sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 59. Uputstvo o postupcima i kriterijima za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju troškova organizacije i izgradnje poslovnih zona na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 60. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava uzgajivačima voća sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za zasnivanje novih zasada vinove loze;
 61. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava proizvođaču presadnica povrća Opštoj poljoprivrednoj-proizvodnoj-prometnoj-uslužnoj zadruzi „Bios“ Visoko;
 62. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine Omladinski hor iz Zenice na ime finansijske pomoći za održavanje završnog koncerta u čast jubileja Omladinskog hora;
 63. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru borilačkih sportova Kakanj iz Kaknja na ime finansijske pomoći za nabavku opreme;
 64. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom savezu Bosne i Hercegovine na ime finansijske pomoći za održavanje kvalifikacione utakmice seniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine za odlazak na Evropsko prvenstvo u košarci 2019. godine;
 65. Prijedlog Odluke o dopuni Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini;
 66. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstva Općini Vareš, na ime sufinansiranja manifestacije “PEKIJADA – OĆEVIJA 2017.” – Drugog internacionalnog natjecanja u pripremi jela ispod peke.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma