103. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 24.07.2017.godine

08 Avg 2017
12011 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 96. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 19.05.2017. godine;
 2. Zapisnik sa 97. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 01.06.2017. godine;
 3. Zapisnik sa 98. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 12.06.2017. godine;
 4. Zapisnik sa 99. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 16.06.2017. godine;
 5. Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za 2016. godinu (Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem), sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti u dijelu Pravilnika o radu JU Kantonalna bolnica Zenica, kojim je utvrđena unutrašnja organizacija i sistematizacija radnih mjesta JU Kantonalna bolnica Zenica, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj: 20/1-1-6034 od 30.05.2017. godine;
 7. Prijedlog Odluke o pokretanju procedure raskida Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju mineralne sirovine dijabaza sa koncesionarom „LIBOS“ d.o.o. Žepče;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku automatskog biohemijskog analizatora za potrebe JU „Dom zdravlja“ Visoko;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku ultrazvučnog aparata za potrebe JU „Dom zdravlja“ Vareš;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu zdravstva, broj: 11-34-7085-3/17 od 09.05.2017. godine; (DODATNI ZAKLJUČAK 10-1)
 11. Prijedlog odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, za Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona;
 12. PrijedlogOdluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Primljeni tekući transferi od Federacije;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Vareš Majdan“ Vareš;
 14. Prijedlog Odluke o preraspodjeli rashoda planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/16) za Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovne škole „Aleksa Šantić“ Perin Han, Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovne škole „Ćamil Sijarić“ Nemila, Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovne škole „Džemal Bijedić“ Miljanovci, Tešanj;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovne škole „9. septembar“ Medakovo, Tešanj;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovne škole „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovne škole „15. april“ Doboj, Kakanj;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Mješovite srednje škole „Nordbat-2“, Vareš;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općoj biblioteci Tešanj za sufinansiranje projekta „Dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici”;
 23. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava Sportskom ribolovnom društvu „Klen“ Usora iz Usore za pokretanje „Male škole sportskog ribolova“ u općini Usora;
 24. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjenju poziciju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 25. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona broj: 03-49-1-2394-1/17 od 04.07.2017. godine o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ilić Savi, povratniku u Dolac, Zavidovići, kao pomoć za sanaciju štete na poljoprivrednom dobru za uzgoj ljekovitog bilja prouzrokovane prirodnim elementarnim nepogodama, a s ciljem stvaranja uvjeta održivog povratka;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zvekić Šefiku iz Željeznog Polja, općina Žepče na ime pomoći za izvođenje sanacionih radova na obiteljskoj stambenoj jedinici, oštećenoj usljed elementarne nepogode- klizište;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Poljo Mirsadu iz Zenice, kao socijalno-intervenirajuća pomoć u svrhu prevazilaženja stanja socijalne potrebe, odnosno kao pomoć u dugotrajnom liječenju njegove kćerke Sajjre;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Tešanj kao socijalno-intervenirajuća pomoć u svrhu izgradnje stambenog objekta za osobu sa invaliditetom Sejdinović Selvedinu;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju „Održivi povratak“ Maglaj, kao pomoć u provođenju programskih aktivnosti usmjerenih u pravcu održivog povratka Srba na područje općine Maglaj;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Karalić Evelu na ime pomoći za odlazak na Evropsko porvenstvo za kadete u šahu;
 33. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615700, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu („Sužbene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/16), pozicija „Kapitalni transferi u inostranstvu“, u ukupnom godišnjem iznosu od 1.005.000,00 KM (slovima: milionpethiljada konvertibilnih maraka), koji čini sastavni dio ovog zaključka.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma