Printaj ovu stranu

102. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 13.07.2017.godine

07 Avg 2017
12098 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o organizovanju Službi zaštite i spašavanja u Zeničko-dobojskom kantonu;
 2. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o Procjeni ugroženosti teritorije Zeničko-dobojskog kantona od prirodnih i drugih nesreća;
 3. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2016. godinu sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o prihvatanju zaduženja po sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj za realizaciju projekta Svjetske banke „Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini“ za Federaciju BiH u 2017. godini;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Instrukciju o načinu i elementima izrade Prijedloga Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt Projekta o namjerama i privremenom regulisanju odnosa interesnih strana na realizaciji Projekta snabdijevanja toplovodnom energijom iz TE Kakanj;
 8. Prijedlog Zaključka o imenovanju Dženite Hrgić za punomoćnika državnog kapitala za XVIII redovnu Skupštinu privrednog društva “Nova trgovina” d.d. Žepče;
 9. Prjedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona na kraći period;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktorice JU „Prva osnovna škola“ Maglaj;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muftijstvu zeničkom za sufinansiranje vjersko-kulturne manifestacije „Lastavica 2017“;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fudbalskom klubu „Liješeva“ iz Visokog na ime sufinansiranja izgradnje svlačionice na sportskom igralištu Fudbalskog kluba „Liješeva“ Liješeva iz Visokog;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradskom umjetničkom društvu „Filigran“ Zenica za sufinansiranje projekta „Tamburaški susreti Zenica 2017“;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Elmini Zulfić na ime sufinansiranja troškova treninga za sina Ismaila koji je osvojio zlatnu medalju na 9. regionalnom prvenstvu za invalidne osobe u plivanju;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana sportskih ribolovaca „Jelah-Tešanj“ iz Tešnja na ime podrške za nastup na Svjetskom klubskom prvenstvu u Francuskoj;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Karate klubu „Usora“ iz Usore na ime finansijske podrške za nastavak rada i uspješno funkcionisanje kluba;
 18. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, broj: 02-14-2480/17 od 23.02.2017. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Općini Usora, kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju priključka na vodovodnu mrežu stambenog objekta deveteročlane romske obitelji, a u cilju realizacije projekta sufinansiranog od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Općine Usora „Rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u općini Usora“;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja posebnih aktivnosti udruženja-program organizacije i obilježavanja Dana ratnih vojnih invalida Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nadžak Fadilu, demobilisanom braniocu iz Zenice u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Smajić Fadilu, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe iz Zenice, za nabavku ortopedskih pomagala;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti premijeru Zeničko-dobojskog kantona da potpiše Protokol o saradnji između Vlade Zeničko-dobojskog kantona i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP III);
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradskom umjetničkom društvu „Filigran“ iz Zenice, na ime finansijske pomoći za odlazak na Međunarodni dječiji festival Yafem 2017.-Yalova u Republici Turskoj;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice na ime finansijske pomoći za održavanje koncerta gudačkog kvarteta „Sarajevo sinfonetta“ iz Sarajeva;
 26. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine stipendija i broja rata za isplatu u akademskoj 2016./2017. godini.