Printaj ovu stranu

101. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 03.07.2017.godine

07 Avg 2017
11716 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Dokument okvirnog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period 2018-2020. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva za privredu po Inicijativi Komisije za izbor i imenovanja Skupštine ZDK za izmjene Zakona o Agenciji za privatizaciju;
 3. Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu za 2017. godinu – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima;
 4. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o Javnoj ustanovi Univerzitet u Zenici;
 5. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici u Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici;
 6. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o promjeni naziva Metalurškog instituta „Kemal Kapetanović“ u Zenici u Institut „Kemal Kapetanović“ u Zenici;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na usaglašene Izmjene i dopunu Okvirnog programa zbrinjavanja mogućeg tehnološkog viška radnika u osnovnim i srednjim školama na području Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 9. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010 – Univerzitet u Zenici, namjenska sredstva Fonda za zaštitu okoliša, projekat „Uspostava centra za monitoring okoliša Zeničko-dobojskog kantona“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanje sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru za edukaciju, promociju i afirmaciju djece i omladine “Umjetnost-Ars” iz Zenice za sufinansiranje odlaska na Svjetsko baletno takmičenje “Dance world cup” u Offenburg, Njemačka;
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju zdrav život-Udruga zdrav život na ime sufinansiranja troškova šestog rukometnog kampa Jasmina Mrkonje za djecu sa poteškoćama i ograničenjima u rastu i razvoju;
 13. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec JUNI 2017. godine;
 14. Prijedlog Zaključka kojim se daje ovlaštenje ministru Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da u ime Zeničko-dobojskog kantona potpisuje ugovore o ograničenom pravu korištenja javnog vodnog dobra;
 15. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava budžeta za osposobljavanje kapaciteta i nabavku opreme veterinarskih laboratorija Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u 2017. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava budžeta za projekte iz oblasti veterinarstva u 2017. godini;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namijenjenih za izradu šumsko-gospodarske osnove za privatne šume i poslove nadzora nad izradom iste;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku sadnog materijala za pošumljavanje šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu a koja su namijenjena za biološku obnovu i unapređenje šuma;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2017. godinu, koji se finansiraju po Programu utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2017. godinu;
 20. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava Udruženju privrednika i poljoprivrednih proizvođača „Usora“ Doboj kao pomoć ugroženom povratničkom stanovništvu za kupovinu prehrambenih paketa;
 21. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava Pendić Ruži, kao socijalno-intervenirajuću pomoć u izgradnji stambenog objekta uništenog usljed elementarne nepogode- klizišta;
 22. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava Stanimirović Milivoju, povratniku u Radačiće, općina Olovo, kao pomoć za izgradnju vodovoda na poljoprivrednom gazdinstvu;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Župi sv. Ante Padovanskog Žepče kao pomoć Zeničko-dobojskog kantona u rekonstrukciji centralnog grijanja u župnoj crkvi sv. Ante Padovanskog u Žepču, a s cijem potpore održivom povratku;
 24. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava Fejzić Sulji iz Bistrice, Zenica, na ime pomoći za nabavku građevinskog materijala u cilju izvođenju sanacionih radova na porodičnom stambenom objektu oštećenom usljed elementarnih nepogoda;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Žepče kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju izvođenja završnih radova na obnovi Alibegove-Trzanske džamije u Žepču, a s ciljem potpore održivog povratka na području općine Žepče;
 26. Prijedlog zaključka o odobravanju sredstava Martić Peri iz Bistrice, općina Žepče na ime pomoći za ugradnju građevinskog materijala doniranog od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, u izvođenju sanacionih radova na porodičnom stambenom objektu oštećenom usljed elementarnih nepogoda;
 27. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Program obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu,
 28. Prijedlog zaključka o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Odluke o prihvatanju kreditnog zaduženja prema Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine i Razvojne banke Vijeća Evrope (CEB) za projekat „Izgradnja regionalnog vodovoda Plava voda“.