100. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 22.06.2017.godine

07 Avg 2017
11111 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o poslovanju JU Kantonalna bolnica Zenica za 2016. godinu;
 2. Informacija o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2016/2017. godini;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 4. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu PRVOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu TREĆEG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini;
 8. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini;
 9. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane, studente DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija i INTEGRISANOG STUDIJA Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane, studente PRVOG ciklusa studija i INTEGRISANOG STUDIJA Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti TREĆEG ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i nostrifikacije diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na izbor rektora Univerziteta u Zenici;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Mješovite srednje škole “Mehmedalija Mak Dizdar”Breza;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje, Visoko;
 17. Prijedlog Rješenja o naknadi za rad članovima Vijeća za obrazovanje odraslih Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bošnjačkoj zajednici kulture “Preporod” Zenica za sufinansiranje projekta “Likovna kolonija Stara Bosna”;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Tešanj za sufinansiranje projekta hitne restauracije munare Čarši džamije u Tešnju;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku tri terenska motorna vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Razno: Informacija o UKC Sarajevo i Informaciju o toku pregovora sa Sindikatom policije.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma