96. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.05.2017.godine

27 Jun 2017
12163 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 92. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 04.04.2017. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 93. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 13.04.2017. godine;
 3. Informacije o dostignutom stanju u oblastima socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2016. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o implementaciji Akcionog plana provođenja Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Mišljenje o Inicijativi Amira Ganića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, za promjenu datuma obilježavanja Dana Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za period od 01.01.2017. godine do 31.03.2017. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini i planovi gospodarenja za 2017. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o postupanju po Odluci Ustavnog suda BiH broj: AP 3687/16 od 22.03.2017. godine;
 9. Prijedlog Zaključka o postupanju po Odluci Ustavnog suda BiH broj: AP 3734/16 od 22.03.2017. godine;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH na ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i aktivnosti u II kvartalu 2017. godine;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 – Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614300, subanalitika MAX 003, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, pozicija „Tekući transfer za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Srednje tehničke škole Zavidovići;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj, Kakanj;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovne škole „Ahmed Muradbegović“ Zenica;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovne škole „Edhem Mulabdić“ Zenica;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Atletskom klubu „Zenica“ iz Zenice na ime finansijske podrške za VIII Međunarodni atletski miting „Zenica 2017“ koji se održava u Gradu Zenica;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Muftiluku zeničkom za pokrivanje dijela troškova organizacije takmičenja učenika 8. i 9. razreda osnovne i 1. razreda srednjih škola iz nastavnog predmeta “Islamska vjeronauka”;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčane pomoći Muftijstvu zeničkom na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju dijela troškova prijevoza humanitarne pomoći prikupljene u okviru akcije pomoći narodu Sirije, u suradnji sa HO „Međunarodni forum solidarnosti-Emmaus“ Duje, Doboj Istok;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Listu predstavnika Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje članova i zamjenika članova Radnih grupa za političke i ekonomske kriterije i Radnu grupu za reformu javne uprave

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma