94. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.04.2017.godine

23 Maj 2017
20184 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu; (DODATNI ZAKLJUČAK 01-1)
 2. Izvještaj o radu JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 3. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Program provođenja proljetne faze obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za provođenje proljetne faze obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini;
 6. Informacija o stanju u boračkoj populaciji na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o Nacrtu Zakona o štrajku predloženom od strane Fedralnog ministarstva rada i socijalne politike, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o početku primjene Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. Informacija o upravnom rješavanju u 2016. godini u Zeničko-dobojskom kantonu;
 10. Prijedlog Zaključka o postupanju po Odluci Ustavnog suda BiH AP 2318/16;
 11. Informacija o realizaciji projekta izgradnje regionalnog vodovoda „Plava voda“ Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava namijenjenih za poslove nadzora nad izradom šumsko-gospodarskih osnova za državne šume, za Šumsko gospodarsko područje „Natron-Usorsko-Ukrinsko“
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime isplate podrške proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog katnona koji su ispunili kriterije za dodjelu novčane podrške u poljoprivrednoj proizvodnji;
 14. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetske korisnike Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 15. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetske korisnike Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice i Ured Premijera;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o preraspodjeli rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za Kantonalnu direkciju robnih rezervi;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona na ime finansiranja projekta „Pružanje usluga mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara iznemogla raseljena lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice, općina Zenica“, za period januar - juni 2017. godine;
 18. Prijedlog Zaključka za odobravanje sredstava Sindikatu metalaca Federacije BiH -Kantonalno povjereništvo Zeničko-dobojskog kantona kao mjera socijalno-intervenirajućeg karaktera za bivše zaposlenike preduzeća Rudstroj d.d. Kakanj u stečaju;
 19. Prijedlog Zaključka za odobravanje novčanih sredstava Udruženju građana civilnih žrtava rata općine Doboj Jug kao podrška izgradnji Spomen obilježja ubijenim civilnim žrtvama rata;
 20. Prijedlog Zaključka za odobravanje novčanih sredstava Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Zenica, kao pomoć od značaja za organizaciju 14. Sportskih igara PODP sa Međunarodnim učešćem i organizaciju 13. Kantonalnih Sportskih igara PODP ZDK;
 21. Program utroška budžetskih sredstava u godini - Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva, Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Program utroška budžetskih sredstava u 2017. godini - Ulaganja u tuđa stalna sredstva, Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona;
 23. Program utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2017. godini - Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija, Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona;
 24. Program poticaja upošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona putem upošljavanja u pravnim osobama, Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona;
 25. Program podsticaja samozapošljavanja pripadnika branilačke populacije Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu slijepih boraca Zeničko-dobojskog kantona, u svrhu finansiranja projekta medicinske rehabilitacije- sedmodnevnog boravka na moru jedanaest slijepih ratnih vojnih invalida 100% I grupe sa pratiocima;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bečić Smaji, demobiliziranom braniocu iz Visokog u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju, odnosno rješenja stambenog pitanja;
 28. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Aleksa Šantić“ Zenica;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Osnovne škole „Gostović“ Gostović;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Župi sv. Josipa u Zenici za pokrivanje dijela troškova organizacije manifestacije „Uskrsni dan“;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Crvenom križu općine Zavidovići za sufinansiranje dijela troškova realizacije predstave o Crvenom križu;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Napredak“ Zenica iz Zenicena ime sufinansiranja organizacije 19. Tradicionalnog međunarodnog Uskršnjeg šahovskog turnira, koji se održava u u Zenici;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Planinarskom društvu „Tajan“ Zavidovići iz Zavidovića na ime podrške za organizaciju pohoda planinara u sklopu manifestacije „Proljeće na Tajanu“;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Bosna“ iz Visokogna ime sufinansiranja kotizacije za takmičenje u Prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom klubu “BH Start” iz Zenice na ime sufinansiranja takmičenja u Ligi mladih Bosne i Hercegovine u košarci;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Društvu za transport i trgovinu “Ner-turs” d.o.o. Tešanj za prevoz učenika na Federalno takmičenje iz fizike;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Streljačkom klubu osoba sa invaliditetom iz Zenice na ime finansijske podrške za organizaciju Turnira u streljaštvu za osobe sa invaliditetom, koji se održava u Zenici povodom 12. aprila - dana oslobođenja Grada Zenice;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Odbojkaškom klubu „Olovo“ Olovo iz Olova, na ime sufinansiranja završnice federalnog prvenstva za kadete i juniore, koje se održava u Cazinu i Olovu;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „Zenica“ Zenica iz Zenice na ime sponzorstva za Federalno Taekwondo prvenstvo, koje se održava u Zenici;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju građana „MC Tica“ iz Zenice na ime sufinansiranja projekta „Vožnja turističkim stazama Zeničko-dobojskog kantona“ a povodom obilježavanja Dana Kantona;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Arminu Hodžiću, učeniku 2. razreda Međunarodne srednje škole u Zenici na ime pokrivanja troškova učešća na „Genius Olympiad 2017. New York USA“;
 43. Prijedlog Rješenja o imenovanju predstavnika Radnog tijela za izradu Programa poboljšanja stanja u oblasti bezbjednosti saobraćaja na području Zeničko-dobojskog kantona;
 44. PrijedlogZaključka o odobravanju sredstava Udruženju muzičke omladine-Omladinski hor iz Zenice na ime finansijske pomoći za održavanje svečanih koncerata u povodu 25. godina od osnivanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Ženskom nogometnom klubu „Čelik“ iz Zenice na ime finansijske pomoći za nastavak takmičenja u proljetnom dijelu prvenstva;
 46. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koaliciju političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec APRIL 2017. godine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma