92. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 04.04.2017.godine

14 Apr 2017
12661 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 2. Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 3. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 4. Prijedlog Finansijskog plana Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 5. Prijedlog Programa rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 6. Prijedlog Izvještaja o radu Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju ZDK-a za 2016. godinu; (TAČKA NIJE RAZMATRANA)
 7. Informacija o stanju bezbjednosti na području Kantona za 2016. godinu;
 8. Mišljenje Ministarstva za pravosuđe i upravu u vezi Inicijative Lemeš Samira, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona - podnošenje Amandmana LXII na Ustav Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, za budžetskog korisnika Kantonalno tužilaštvo;
 10. Prijedlog Zaključka o zaduženje za postupanje po Odluci Ustavnog suda BiH broj: AP 2395/14 od 15.02.2017. godine;
 11. Prijedlog Zaključka o neprihvatanju poslaničke inicijative Trako Senada, poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, kojom se predlaže donošenje dopune člana 14. Zakona o kantonalnim administrativnim taksama;
 12. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini-Program utroška budžetskih sredstava u 2016. godini - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima;
 13. Program utroška budžetskih sredstava u 2017. godini - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima, Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona;
 14. Program utroška budžetskih sredstava od koncesija u 2017. godini Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona;
 15. Program utroška budžetskih sredstava u 2017. godini - Podrška javnim tijelima u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva, Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Program utroška budžetskih sredstava u 2017. godini - Ulaganja u tuđa stalna sredstva Ministarstva za privredu Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 2. vanrednu Skupštinu privrednog društva „Natron“ d.d. Maglaj;
 18. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 2. vanrednu Skupštinu privrednog društva T.P. “Nova trgovina” d.d. Žepče;
 19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora o izmjenama i dopunama Statuta JU „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama“ Zeničko-dobojskog kantona broj:05-1-2/17 od 03.03.2017. godine;
 20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU „Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama“ Zeničko-dobojskog kantona broj: 05-3-02/17 od 28.02.2017. godine o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove „Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama“ Zeničko-dobojskog kantona;
 21. Prijedlog Zaključka kojim se daje saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona, broj: 05-3-03/17 od 03.03.2017. godine, o osnivanju poslovne jednice pod nazivom „Dnevni centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Žepče/Maglaj“;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hajdar Mirzetu i Sejadi kao socijalno-intervenirajuću pomoć za prevazilaženje stanja nastalog usljed tragične smrti njihove kćerke;
 23. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava budžeta za rekonstrukciju, osposobljavanje i nabavku nedostajuće opreme veterinarskih laboratorija Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u 2016. godini;
 24. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za projekte u oblasti veterinarstva za 2016. godinu,
 25. Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava Budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja za 2016. godinu;
 26. Program utroška sredstava Budžeta za zdravstvenu zaštitu životinja za 2017. godinu;
 27. Program utroška sredstava od koncesija za 2017. godinu u razdjelu 23, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, pozicija „Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija“;
 28. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa PRVOG i DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2017/2018. godini;
 29. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 30. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica;
 31. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Miroslav Krleža“ Zenica;
 32. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Druga gimnazija Zenica;
 33. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 34. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 36. Prijedlog Zaključka odavanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Osnovne škole „Hamza Humo“ Babino Zenica;
 37. Prijedlog Zaključka odavanju saglasnosti na imenovanje direktora Mješovite srednje škole Maglaj;
 38. Prijedlog Zaključka odavanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Škole za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović“ Visoko;
 39. Prijedlog Zaključka odavanju saglasnosti na imenovanje direktora JU Gimnazija “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj;
 40. Prijedlog Zaključka odavanju saglasnosti na imenovanje direktora Mješovite srednje industrijske škole Zenica;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Invalidskom odbojkaškom klubu “Bosna” iz Zenice na ime sufinansiranja organizacije turnira u sjedećoj odbojci povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju sportski klub Centar borilačkih sportova Tešanj na ime sufinansiranja troškova sportske manifestacije „BALKAN OPEN 2016“ u kickboxingu;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Udruženju slijepih građana Tešanj na ime sufinansiranja troškova organizacije međunarodnog turnira u Golbalu „Tešanj 2017“;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Streljačkom klubu „Zavidovići“ na ime sufinansiranja projekta Međuopćinske lige u streljaštvu, koja uključuje klubove iz Tešnja, Doboj Juga, Maglaja i Zavidovića;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Nogometnom klubu „Vareš“ na ime sufinansiranja Projekta u dijelu „Izrada zaštitne ograde na potpornom zidu nogometnog stadiona u Vareš Majdanu“ na kojem treniraju i utakmice igraju sve selekcije kluba;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Auto moto klubu „Ujedinjeni-United“ Žepče na ime finansiranja „6. Međunarodnog moto susreta-Žepče 2017“ koji se održao u Žepču;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šahovskom klubu „Čelik“ iz Zenice na ime sufinansiranja organizacije kadetskog i juniorskog prvenstva Federacije BiH i prvenstva Šahovske unije BiH, te nabavke šahovskih garnitura za takmičenje kluba;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sportsko rekreativnom klubu „Bosna“ iz Zenice na ime podrške i pokroviteljstva realizacije sportske manifestacije BOSNA rafting „PROLJEĆE 2017“ koji se održao na rijeci Bosni u Zenici, povodom dana Grada Zenice;
 49. Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 2/16 i 12/16) na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva,
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru za edukaciju, promociju i afirmaciju djece i omladine “Umjetnost – Ars” iz Zenice na ime pokrića troškova održanih kvalifikacija za “Svjetsko prvenstvo u Dance World Cup”-u u Zenici;
 51. Prijedlog Odluke o dopuni Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma