83. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 21.12.2016.godine

26 Jan 2017
25375 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 2. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje politickih stranaka i koaliciju politickih stranaka zastupljenih u Skupstini Zenicko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2016. godine;
 4. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona sredstva za potrebe zdravstvenog osiguranja korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite, zaštite porodice sa djecom i zaštite civilnih žrtava rata;
 5. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Centru za pravnu pomoć ženama Zenica sredstva s ciljem provođenja programskih aktivnosti u 2016. godini;
 6. Prijedlog Sporazuma o izmjenama usaglašenog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FbiH;
 8. Prijedlog odluke o odbravanju sredstava za nabavke u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje administrativnih troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje troškova jačanja konkurentnosti;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje projekata komora i udruženja iz oblasti privrede;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava – subvencioniranje uvođenja i certifikacije sistema za upravljanje kvalitetom po međunarodnim standardima;
 14. Izvještaj Komisije za ocjenu zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja o realizaciji Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu (refundaciju) finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju projekata izgradnje i obnove javne turističke infrastrukture; (DODATNI ZAKLJUČAK 14-1)
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (donacija Ambasade Kraljevine Nizozemske u Sarajevu);
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (donacija Asocijacije XY Sarajevo);
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Univerzitet u Zenici (sredstva Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke);
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Islamski pedagoški fakultet Zenica;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Zavidovići;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Zenica;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Muhsin Rizvić“ Breza;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Pedagoški zavod Zenica;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Naidi Bikić na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanić Mirsadu na ime sufinansiranja troškova odbrane doktorskog rada;
 25. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Mješovite srednje škole “Musa ĆazimĆatić” Olovo;
 26. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Veterinarskim stanicama sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za sufinasiranje provedbe dijagnostičkih ispitivanja muznih krava za II i III kvartal 2016. godine;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za uzgoj brojlera;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava otkupljivačima na ime poticaja za otkup jagodičastog voća;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava otkupljivačima koji vrše zamrzavanje na ime poticaja za otkup i zamrzavanje jagodičastog voća;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jukić Vjekoslavu, 50% RVI iz Žepča, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja;
 32. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 03-49-1-4327-1/16 od 18.11.2016. godine;
 33. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona, broj: 03-49-1-4327-2/16 od 18.11.2016. godine;
 34. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene ugroženosti od požara Zeničko-dobojskog kantona;
 35. Prijedlog Zaključka o usvajanju Plana zaštite od požara Zeničko dobojskog kantona;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava dobrovoljnim vatrogasnim društvima formiranim na području Zeničko-dobojskog kantona, za opremanje i osposobljavanje;
 37. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona“ za 2017. godinu;
 38. Zaključak kojim se utvrđuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017.godinu;
 39. Zaključak o davanju saglasnosti za nastavak provođenja postupka javne nabavke licenci antivirusnog softvera za potrebe korisnika elektronske mreže organa i službi Zeničko-dobojskog kantona;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma