79. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.11.2016.godine

19 Jan 2017
26118 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Rješenje o razrješenju Školskog odbora MSŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Breza;
 2. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora MSŠ “M. Mak Dizdar” Breza;
 3. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Gimnazija “Muhsin Rizvić” Breza;
 4. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Gimnazija “Muhsin Rizvić” Breza;
 5. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Gimnazija “Muhsin Rizvić” Kakanj;
 6. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Gimnazija “Muhsin Rizvić” Kakanj;
 7. Rješenje o razrješenju ŠO Srednja tehnička škola “Kemal Kapetanović” Kakanj;
 8. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Srednja tehnička škola “K. Kapetanović” Kakanj;
 9. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Mješovita srednja škola Kakanj
 10. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Mješovita srednja škola Kakanj
 11. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Gimnazija “Edhem Mulabdić” Maglaj
 12. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Gimnazija “Edhem Mulabdić” Maglaj
 13. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Mješovita srednja škola Maglaj
 14. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Mješovita srednja škola Maglaj
 15. Rješenje o razrješenju Školskog odbora MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Olovo
 16. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Olovo
 17. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Gimnazija “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj
 18. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Gimnazija “Musa Ćazim Ćatić” Tešanj
 19. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Mješovita srednja škola Tešanj
 20. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Mješovita srednja škola Tešanj
 21. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Srednja tehnička škola Tešanj
 22. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Srednja tehnička škola Tešanj
 23. Rješenje o razrješenju Školskog odbora MSŠ “NORDBAT-2” Vareš
 24. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora MSŠ “NORDBAT-2” Vareš
 25. Rješenje o razrješenju Školskog odbora MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko
 26. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora MSŠ “Hazim Šabanović” Visoko
 27. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Gimnazija "VISOKO" Visoko
 28. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Gimnazija "VISOKO" Visoko
 29. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Gimnazija «Rizah Odžečkić» Zavidovići
 30. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Gimnazija «Rizah Odžečkić» Zavidovići
 31. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Mješovita srednja škola Zavidovići
 32. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Mješovita srednja škola Zavidovići
 33. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Srednja tehnička škola Zavidovići
 34. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Srednja tehnička škola Zavidovići
 35. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Prva gimnazija u Zenici
 36. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Prva gimnazija u Zenici
 37. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Druga gimnazija u Zenici
 38. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Druga gimnazija u Zenici
 39. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Srednja muzička škola Zenica
 40. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Srednja muzička škola Zenica
 41. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Ekonomska škola Zenica
 42. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Ekonomska škola Zenica
 43. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Medicinska škola Zenica
 44. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Medicinska škola Zenica
 45. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Tehnička škola Zenica
 46. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Tehnička škola Zenica
 47. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica
 48. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica
 49. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Mješovita srednja industrijska škola Zenica
 50. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Mješovita srednja industrijska škola Zenica
 51. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Mješovita srednja škola u Zenici
 52. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Mješovita srednja škola u Zenici
 53. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica
 54. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica
 55. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Đački dom Zenica
 56. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Đački dom Zenica
 57. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Safvet-beg Bašagić" Breza
 58. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Safvet-beg Bašagić" Breza
 59. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Enver Čolaković" Breza
 60. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Enver Čolaković" Breza
 61. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "21. mart" Doboj Jug
 62. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "21. mart" Doboj Jug
 63. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Mula Mustafa Bašeskija" Kakanj
 64. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Mula M. Bašeskija" Kakanj
 65. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Rešad Kadić" Kakanj
 66. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Rešad Kadić" Kakanj
 67. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "H. Kreševljaković" Kakanj
 68. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "H. Kreševljaković" Kakanj
 69. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "15. april" Kakanj
 70. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "15. april" Kakanj
 71. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Omer Mušić" Kakanj
 72. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Omer Mušić" Kakanj
 73. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Amed Muradbegović" Kakanj
 74. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Amed Muradbegović" Kakanj
 75. Rješenje o razrješenju Školskog odbora "Prva osnovna škola" Maglaj
 76. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora "Prva osnovna škola" Maglaj
 77. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Maglaj" Maglaj
 78. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Maglaj" Maglaj
 79. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Novi Šeher" Maglaj
 80. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Novi Šeher" Maglaj
 81. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Hasan Kikić" Olovo
 82. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Hasan Kikić" Olovo
 83. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Olovo" Olovo
 84. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Olovo" Olovo
 85. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Džemal Bijedić" Tešanj
 86. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Džemal Bijedić" Tešanj
 87. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Huso Hodžić" Tešanj
 88. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Huso Hodžić" Tešanj
 89. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Rešad Kadić" Tešanj
 90. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Rešad Kadić" Tešanj
 91. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "1. mart" Tešanj
 92. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "1. mart" Tešanj
 93. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Kulin ban" Tešanj
 94. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Kulin ban" Tešanj
 95. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Tešanj
 96. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Tešanj
 97. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "9. septembar" Tešanj
 98. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "9. septembar" Tešanj
 99. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Gazi Fehrad-beg" Tešanj
 100. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Gazi Fehrad-beg" Tešanj
 101. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Mustafa Mulić" Tešanj
 102. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Mustafa Mulić" Tešanj
 103. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Vareš" Vareš
 104. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Vareš" Vareš
 105. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Vareš Majdan” Vareš
 106. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “Vareš Majdan” Vareš
 107. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Kulin Ban” Visoko
 108. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “Kulin Ban” Visoko
 109. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Safvet-beg Bašagić” Visoko
 110. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “Safvet-beg Bašagić” Visoko
 111. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Visoko
 112. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” Visoko
 113. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “M.Ćazim Ćatić” Visoko
 114. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “M.Ćazim Ćatić” Visoko
 115. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Visoko
 116. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “M. Mak Dizdar” Visoko
 117. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Alija Nametak” – Buci Visoko
 118. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “A. Nametak” – Buci Visoko
 119. Rješenje o razrješenju ŠO Osnovna muzička škola “Avdo Smajlović” Visoko
 120. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO Osnovna muzička škola “A. Smajlović” Visoko
 121. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Prva osnovna škola Zavidovići
 122. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Prva osnovna škola Zavidovići
 123. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Druga osnovna škola Zavidovići
 124. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Druga osnovna škola Zavidovići
 125. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Hajdarevići” Zavidovići
 126. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “Hajdarevići” Zavidovići
 127. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ Kovači Zavidovići
 128. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ Kovači Zavidovići
 129. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ “Vozuća” Zavidovići
 130. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ “Vozuća” Zavidovići
 131. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Gostović" Zavidovići
 132. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Gostović" Zavidovići
 133. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Miroslav Krleža" Zenica
 134. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Miroslav Krleža" Zenica
 135. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Meša Selimović" Zenica
 136. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Meša Selimović" Zenica
 137. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zenica
 138. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Zenica
 139. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Mak Dizdar" Zenica
 140. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Mak Dizdar" Zenica
 141. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Edhem Mulabdić" Zenica
 142. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Edhem Mulabdić" Zenica
 143. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Vladimir Nazor" Zenica
 144. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Vladimir Nazor" Zenica
 145. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Hamza Humo" Zenica
 146. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Hamza Humo" Zenica
 147. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Arnauti" Zenica
 148. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Arnauti" Zenica
 149. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Hasan Kikić" Zenica
 150. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Hasan Kikić" Zenica
 151. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Skender Kulenović Zenica
 152. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Skender Kulenović Zenica
 153. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Ahmed Muradbegović" Zenica
 154. Rješenje o konačnom imenovanju ŠO OŠ "Ahmed Muradbegović" Zenica
 155. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Alija Nametak" Zenica
 156. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Alija Nametak" Zenica
 157. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Enver Čolaković" Zenica
 158. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Enver Čolaković" Zenica
 159. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Ćamil Sijarić" Zenica
 160. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Ćamil Sijarić" Zenica
 161. Rješenje o razrješenju Školskog odbora OŠ "Aleksa Šantić" Zenica
 162. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora OŠ "Aleksa Šantić" Zenica
 163. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica
 164. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Škola za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba sa poteškoćama u psiho-fizičkom razvoju Zenica
 165. Rješenje o razrješenju Školskog odbora Osnovna muzička škola Zenica
 166. Rješenje o konačnom imenovanju Školskog odbora Osnovna muzička škola Zenica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma