78. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 22.11.2016.godine

18 Jan 2017
23828 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Izmjena Budžeta Zeničko-doboj skog kantona za 2016. godinu;
 2. Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu;
 3. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-doboj skog kantona za 2017. godinu;
 4. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja za period I-VI 2016. godine;
 5. Prijedlog zaključka o primanju na znanje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja za period I-IX 2016. godine;
 6. Zaključak o nabavci antivirusnog softvera
 7. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetske korisnike Ministarstvo finansija i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Univerzitet u Zenici;
 8. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju Tima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za borbu protiv korupcije;
 9. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava, u razdjelu 22 - Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - Tehnička škola Zenica;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za kulturu i informisanje Olovo za sufinansiranje projekta “Zavičajni muzej Olovo”;
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava prof.dr.sc. Dževad Drino na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika “Komparativna pravna historija“;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava prof.dr. Jovan Sredojević na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika “Rudarsko-građavinske mašine za otkopavanje stijenskih masa“;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava prof.dr. Sabahudin Jašarević na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika „Sistem kvaliteta i organizacione kulture u jedinicama lokalne samouprave“;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava prof.dr.sc. Mirsada Oruč na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika „Ispitivanje materijala visokozahtjevnih komponenti“;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava doc.dr.sc. Spahija Kozliću na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika „Filozofija prava“;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava doc.dr.sci.med. Almi Mekić-Abazović na ime sufinansiranja štampanja univerzitetskog udžbenika stručna monografija „Hitna stanja u onkologiji“;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu RVI Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja programa obilježavanja godišnjice 3. Korpusa Armije RBiH u 2016. godini;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstavu za nabavku protivpožarnih aparata za objekte „RMK promet“ i „RMK inžinjering“;
 21. Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;
 22. Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Zeničko-dobojskog kantona;

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma