75. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 27.10.2016.godine

14 Nov 2016
24243 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Prijedlog Smjernica ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. – 2019. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Mišljenje o Inicijativi Amila Buljubašića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, kojom se predlaže donošenje Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet nekretnina;
 3. Izvještaj Komisije o obavljenoj kontroli propisivanja lijekova sa esencijalnih listi Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČAK 03-1)
 4. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Zavoda Zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-100-1-1/16 od 24.10.2016. godine o izmjenama Odluke broj: 01-100-2-18/16 od 28.07.2016. godine;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za građevinsko-zanatske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 7. Informaciju o ostvarenim uštedama troškova pružanja PTT usluga za budžetske korisnike Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti šumarstva u Federaciji BiH;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 10. Prijedlog Odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitnim mjerama za izvorište „Jelah“, općina Tešanj;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava samostalnim poljoprivrednim proizvođačima i pravnim licima koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom u zaštićenom prostoru, na ime podrške za nabavku plastenika;
 12. Analiza djelatnosti i usluga socijalne zaštite u kadrovskom, finansijskom i materijalno-tehničkom stanju ustanova na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2015. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nastavak finansiranja projekta „Pružanje usluga mobilne kućne njege i pomoći u kući za stara iznemogla raseljena lica smještena u objektima Radakovo i Crkvice, Zenica“ juli-decembar 2016. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2016. godinu;
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o upotrebi informatičke opreme i zaštiti podataka u Zeničko-dobojskom kantonu;
 16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o korištenju elektronskih mreža u Zeničko-dobojskom kantonu;
 17. Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o utvrđivanju liste kandidata za članove komisije radi sprovođenja oglasa za izbor na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Zaključak o davanju ovlaštenja Premijeru Zeničko-dobojskog za potpisivanje Aneksa VII Ugovora o pružanju usluga deponovanja i plasmana dugoročnih kreditnih sredstava za kreditiranje stambenih potreba mladih;
 19. Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica;
 20. Zaključak o stavljanju van snage Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona o prihvatanju mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona na Prednacrt Zakona o štrajku;
 21. Zaključak o prihvatanju mišljenja Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona na Prednacrt Zakona o štrajku;
 22. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i način njihovog propisivanja i izdavanja;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma