37. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 18.12.2015.godine

25 Dec 2015
27274 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 35. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 26.11.2015. godine;
 2. Prijedlog Odluke o usvajanju revidirane Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016-2020. godina;
 3. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o usvajanju Strategije razvoja Zeničko-dobojskog kantona za period 2016-2020. godina;
 4. Prijedlog Odluke odugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini;
 5. Informacija o maloljetničkom prestupništvu u Zeničko-dobojskom kantonu, saPrijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 6. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 7. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici REZ d.o.o. Zenica sredstva za sufinansiranje projekta „Stručno osposobljavanje i zapošljavanje šivača za potrebe kompanije HM Promet d.o.o. Maglaj“;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici REZ d.o.o. Zenica za sufinansiranje završetka projekta „Stručno osposobljavanje, priprema za rad i zapošljavanje šivača gornjih dijelova obuće za potrebe kompanije Sinerga d.o.o. Visoko“;
 9. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o visini naknade za obavljanje pregleda umrlih, utvrđivanje vremena i uzoka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Gimnazije „Muhsin Rizvić“, Breza;
 11. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prijedlog odluke Upravnog odbora Univerziteta u Zenici na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa PRVOG i DRUGOG ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa na TREĆEM ciklusu studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini;
 13. Program utroška sredstava u razdjelu 22, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Ministarstvo za obrazovanje nauku, kulturu i sport, ekonomski kod 614 300, subanalitka MAX 002, pozicija “Transfer za sport”, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Novinsko-izdavačko-prometnom društvu “Naša riječ” iz Zenice za pokrivanje dijela troškova realizacije projekta “Čitanje je opet in”;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Fudbalskom klubu „Mladost“ Župča iz Breze na ime uplate kotizacije za Drugu ligu FBiH – grupa „Centar“ za jesenji dio prvenstvene sezone;
 16. Izvještaj o izmjenama i dopunama Izvještaja o realizaciji Programa revitalizacije poljoprivredne proizvodnje nakon stanja prirodne nesreće uz program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za poticaje u poljoprivredi za 2014. godinu;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime pomoći općinama Zeničko – dobojskog kantona radi provođenja aktivnosti na uspostavi azila za napuštene životinje - rješavanja problema zbrinjavanja pasa lutalica;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za registrirani obrt u ovčarskoj proizvodnji;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime premije za uzgoj brojlera;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za držanje koka nosilja;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za registrirani obrt u svinjogojskoj proizvodnji;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške za registrirane farme krava;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja 312 pčelinjih društava, 1 govedo, 1 konja i 2 ovce, oboljele od zaraznih bolesti;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Gluhić Muji, demobilisanom braniocu iz Zavidovića, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog rješenja stambenog pitanja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Horozović Remzi iz Zavidovića, demobilisanom braniocu, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog rješenja stambenog pitanja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Olovo, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Šarić Ibrahim i drugi;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Doboj-jug, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Hodžić Sakib i drugi;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Delimustafić Zehridu, ratnom vojnom invalidu 60% IV grupe iz Olova, za pomoć u rješavanju stambenog pitanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Čamdžić Benjaminu, ratnom vojnom invalidu iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja, Delić Junuz i Kozlić Avdo;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Hazić Hidajetu, ratnom vojnom invalidu 40% iz Grada Zenica, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Kasapović Admiru, demobilisanom braniocu iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Kozlić Mufidu, ratnom vojnom invalidu 50% iz Grada Zenica, za pomoć u stambenom zbrinjavanju;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Krkić Rasimi, članu porodice poginulog branioca iz Zenice, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Muslić Raifu, demobilisanom braniocu iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Omerović Almedinu, demobilisanom braniocu iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Spahić Ređi, demobilisanom braniocu iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Subašić Nijazu, demobilisanom braniocu iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 39. Prijedlog Zaključka o o izmjeni Zaključka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj 02-14-18460/15 od 09.10.2015. godine;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Centru za edukaciju, promociju i afirmaciju djece i omladine “Umjetnost-Ars” iz Zenice na ime finansijske pomoći za odlazak balerine Iskre Nadžak na finale svjetskog takmičenja u SAD;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Malonogometnom klubu “C.A.L.P” (Contentio-Amicitia-Ludus-Particeps) iz Zenice na ime finansijske pomoći za nastavak takmičenja Prvoj Futsal ligi Federacije Bosne i Hercegovine
 42. Prijedlog Rješenja o o stavljanju van snage Rješenje o privremenom imenovanju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona;
 43. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uslovima korištenja i načinu plaćanja službenih mobilnih telefona;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Stručne službe Vlade, Ministarstva finansija i Službe za zajedničke poslove Zeničko-dobojskog kantona;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Košarkaškom ženskom klubu „Čelik“ iz Zenice na ime finansijske pomoći za takmičenje u Regionalnoj ligi;
 46. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka razrješenja članova Nadzornog odbora privrednog društva “Natron” d.d. Maglaj imenovanih ispred državnog kapitala;
 47. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka razrješenja članova Nadzornog odbora privrednog društva “Nova trgovina” d.d. Žepče imenovanih ispred državnog kapitala;
 48. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka razrješenja članova Nadzornog odbora privrednog društva “rmk promet” imenovanih ispred državnog kapitala;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu, koji se u skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2015. godinu finansiraju iz Fonda za zaštitu okoline;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava demobiliziranim braniocima iz Tešnja u svrhu sufinansiranja legalizacije i završetka gradnje stambenih objekata sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Kruško Fikret i drugi;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Tešanj, za izgradnju stambenih objekata sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Turkeš Kasim i drugi;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava pripadnicima branilačke populacije iz Tešnja, za izgradnju stambenih objekata sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Salkanović Semir i drugi;
 53. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čamdžić (Dževad) Hidajetu, demobiliziranom braniocu iz Tešnja, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mehinović Ahmed

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma