36. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 10.12.2015.godine

17 Dec 2015
28069 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 34. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 16.11.2015. godine;
 2. Prijedlog Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Nacrt Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Nacrt Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i koalicije političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2015. godine;
 6. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2015.godine;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 9. Prijedlog Rješenja imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara, kantonalnih ministarstava, uprava i službi sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 13. Prijedlog Rješenja imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2015. godine;
 14. Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 15. Informacija o stanju životne sredine na području Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 16. Plan zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 17. Program utroška sredstava na razdjelu 21 - Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100, pozicija “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku nove i popravku postojeće opreme i stalnih sredstava u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za refundaciju troškova finansiranja investicionih ulaganja i nabavke opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 21. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica;
 22. Izvještaj o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2015. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu zdravstva FBiH da stupi u pregovore za usklađivanje Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa Zakonom o radu;
 24. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za izgradnju male hidroelektrane „Kamenica“ na rijeci Gostović;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JP Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona d.o.o. Zavidovići za finansiranje projekata iz oblasti šumarstva;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava poljoprivrednom proizvođaču Delibašić Vahidi iz Kakanja, na ime podrške za nabavku mehanizacije;
 27. Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje Zeničko – dobojskog kantona 2016-2017, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 29. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjene pozicije, predsjednika i dva člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu, da svim podnosiocima zahtjeva za korištenje poticaja po Javnim pozivima, čiji su zahtjevi zaprimljeni u roku omoguće dostavljanje potrebne dokumentacije;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Mujčić-Hodžić Hasiji, ratnom vojnom invalidu iz Zenice, za pomoć u rješavanju stambenog pitanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Makarević Neđadu, demobilisanom braniocu iz Zenice, za sufinansiranje legalizacije bespravno izgrađenog stambenog objekta;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hodžić Sibeli, članu porodice poginulog branioca iz Zenice, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem pomoći u stambenom zbrinjavanju;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Pranjić Draganu, demobilisanom braniocu iz Žepča, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem pomoći u stambenom zbrinjavanju;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Jukić Josipu, demobilisnom braniocu iz Žepča, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem pomoći u stambenom zbrinjavanju;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Hadžikadunić Elviru, članu porodice poginulog branioca iz Zavidovića, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem pomoći u stambenom zbrinjavanju;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Starčević Emsudinu, demobilisanom braniocu iz Zavidovića, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Zavidovići, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Parić Omer i dr;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Zavidovići, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Sinanović Kasim i dr;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Olovo, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Sarajlić Dževdet i dr.;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja općine Doboj Jug, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Delić Vahdet i dr.;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Karić Mehrija i dr.;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Valentić Refik i dr.;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Gračić Fuad i dr.;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Hidić Kemija i dr.;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za kupovinu stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Dedić Ramo i dr.;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva pripadnicima branilačke populacije sa područja Grada Zenica, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog rješavanja, Kamerić Medina i dr.;
 48. Informacija o “Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona”, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 49. Prijedlog mjera za izmjenu načina dostave materijala za sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 50. Prijedlog Rješenja o imenovanju internih auditora;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Župi Svetog Josipa Vrhbosanske nadbiskupije iz Zenice, na ime finansijske pomoći za realizaciju prigodnog programa “U susret Božiću”.
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstva Asji Šahić iz Breza, na ime finansijske pomoći za odlazak na Balkansko prvenstvo u taekwondou koje se održava u Zrenjaninu Republika Srbija;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma