35. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.11.2015.godine

14 Dec 2015
26228 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 33. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 06.11.2015. godine;
 2. Izvještaj o realizaciji Strategije kulturne politike na području Zeničko-dobojskog kantona za period 2014-2020. godina, sa Prijedlogom Zaključka; (DODATNI ZAKLJUČCI 02-1 , 02-2)
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke broj: 02-18-9765/03 od 07.05.2003 godine kojom se Rudniku krečnjaka „Breza“ dodjeljuje koncesija za eksploataciju mineralne sirovine krečnjaka na ležišti Nedići, općina Breza;
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za korištenje pitke vode iz magistralnog vodovoda Suha – grad Zavidovići za izgradnju MHE „Prekidna komora“ i MHE „Hlorna stanica“ na rijeci Gostović, Zavidovići;
 5. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za budžetskog korisnika Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava veterinarskim stanicama na ime sufinansiranja provedenih obaveznih mjera za krave u laktaciji-„mliječni kartoni“ za II i III kvartal 2015.g;
 7. Informacija o stanju zaštite majke i materinstva na području Zeničko-dobojskog kantona u odnosu na nalaz i mišljenje Institucije Ombudsmana, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Zeničko-dobojskom kantonu;
 9. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kantonalnom udruženju roditelja osoba oboljelih od cerebralne paralize, mikrocefalije i hidro cefalusa „Dlan“ Zenica, kao pomoć za plaćanje troškova registracije vozila za potrebe članova ovog Udruženja;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava MZ Očevija, općina Vareš, na ime finansiranja završetka radova na sanaciji kapele i izgradnje ograde na mjesnom groblju, s ciljem potpore održivom povratku;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava MZ Ularice, općina Usora, na ime pomoći za završetak radova za izgradnju kuće povratničke porodice Perić Mate i Perić Joze, s ciljem potpore održivom povratku;
 12. Program utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 821600, pozicija «Rekonstrukcija i investiciono održavanje» Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Komisiji za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih za rapisivanje Javnog poziva za odobravanje kredita za rješavanje stambenih potreba mladih;
 14. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje „Avdo Smajlović” Visoko, iz reda roditelja;
 15. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora Mješovite srednje škole „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza, iz reda roditelja;
 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU „Prva osnovna škola” Maglaj, iz reda roditelja;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Univerzitetu u Zenici za ustupanje parcele k.č.n.p. 322, KO Zenica II - „Metalurški institut“, podružnici „Elektrodistribucija“ Zenica, za potrebe izgradnje trafo-stanice;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju Centar za društveni razvoj Žepče, za dio troškova organizacije festivala „Od ljeta jeseni“;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rizvanović Ahmetu iz Olova, RVI 100%, u svrhu kupovinu stambenog objekta;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kladanjčić Feridu iz Olova, demobilisanom braniocu, u svrhu sufinansiranja izgradnje stambenog objekta;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Plećan Mirsadu iz Olova, demobilisanom braniocu, u svrhu sufinansiranja izgradnje stambenog objekta;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju “Forum građana Zenice”, na ime okončanja započetih projekata iz 2015. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju muzičke omladine -Omladinski hor iz Zenice, na ime jednokratne finansijske pomoći za redovne aktivnosti;
 24. Izvještaj o utrošku sredstava po „Programu nabavke opreme“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2015. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o usvajanju;
 25. Prijedlog Zaključka o zakupu kancelarije 409, IV sprat poslovne zgrade „RMK promet” za potrebe Sindikalnog odbora Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe Zeničko-dobojskog kantona;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 27. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za godišnji odmor (regres) za 2015. godinu;
 28. Prijedlog Odluke o izboru ponuđača i dodjeljivanju ugovora za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, za LOT-2;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma