27. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 14.09.2015.godine

25 Sep 2015
25357 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 25. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održana dana 31.08.2015. godine;
 2. Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Informacija o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvozu na regionalnu deponiju Mošćanica, sa Prijedlogom Zaključkom o primanju na znanje; (DODATNI ZAKLJUČAK 03-1)
 4. Izvještaj Komisije o postupku javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, za LOT-1;
 6. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, za LOT-2;
 7. Prijedlog Odluke o poništenju dijela postupka javne nabavke za pružanje usluga dugoročnog kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini, za LOT-3, LOT-4, LOT-5;
 8. Izvještaj o utrošku sredstava za poticaje u poljoprivredi za period januar-juni 2015. godine, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o utrošku za zdravstvenu zaštitu životinja za period januar-juni u 2015. godine, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih za nabavku terenskah vozila za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo-odjeljenja uprave;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih za nabavku kompijuterske i ostale opreme za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo;
 12. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava namjenjenih za biološku obnovu i unapređenje šuma - nabavka sadnog materijala za pošumljavanje šumskog zemljišta u privatnom vlasništvu;
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za nabavku građevina broj: 02-14-12061/15 od 27.05.2015. godine;
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju Standarda i kriterija Vlade Zeničko-dobojskog kantona za imenovanje/nominiranje na upražnjenu poziciju u reguliranim tijelima Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 4/15);
 15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Senata Univerziteta u Zenici o usvajanju Elaborata o inoviranju I (prvog) ciklusa studija Opšte mašinstvo s promjenom naziva studija iz Opšte mašinstvo u novi naziv studija Mašinstvo (3+2+3) Mašinskog fakulteta u Zenici;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju na ime podrške u radu ustanova kulture od općeg značaja i interesa za Bosnu i Hercegovinu za period 2016-2018. godina;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Kovači“, Zavidovići, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prijevoza za učenike;
 18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hajderovići“ u Zavidovićima, za organizovanje i osiguranje privremenog dodatnog prijevoza za učenike;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravaju finansijskih sredstva Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Tešanj na ime pokrivanja dijela troškova realizacije projekta izgradnje pristupnih puteva pravoslavnom hramu u Tešnju;
 20. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2015. godinu;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava za obilježavanje Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu za 2015. godinu;
 22. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa mjera štednje Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, broj: 02-14-7146-1/15 od 19.03.2015. godine;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravnju finansijskih sredstava Regionalnoj ekonomskoj zajednici REZ d.o.o. Zenica za sufinansiranje projekta „Stručno osposobljavanje, priprema za rad i zapošljavanje šivača gornjih dijelova obuće” za potrebe kompanije “Sinerga” d.o.o. Visoko;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstava Udruženju gluhih i nagluhih Zeničko-dobojskog kantona, na ime podrške obilježavanju Međunarodnog dana gluhih i nagluhih 2015. godine;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju finansijskih sredstva novinsko-izdavačkom privrednom društvu „Naša riječ“ d.o.o. Zenica za pripremu i izdavanje specijalnog izdanja lista za 22. Generalni BH sajm ZEPS 2015;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstva Evelu Karaliću iz Zenice na ime finansijske pomoći za odlazak na Svjetsko kadetsko prvenstvo u šahu koje se održava u Grčkoj;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstva Udruženju građana “Kula Gorica” iz Zenica, na ime finansijske pomoći oko organizacije biciklističke trke u čast 1.marta – Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Savezu samostalnih sindikata BiH, Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona Zenica kao pomoć od značaja za izvršenje statutarnih i programskih aktivnosti.

ZAPISNIK SA 27. SJEDNICE

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma