140. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 11.12.2013.godine

03 Jan 2014
23448 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Zapisnik sa 136. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 21.11.2013. godine;
 2. Zapisnik sa 137. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 26.11.2013. godine;
 3. Zapisnik sa 138. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 02.12.2013. godine;
 4. Prijedlog Zakona o prostornom uređenju i građenju, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Zaključak o neprihvatanju Inicijative Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za izmjenu Zakona o Agenciji za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/97, 15/97, 6/01 i 8/10);
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 8. Dokument okvirnog budžeta 2014-2016. godina, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka kojim se utvrđuje Plan novčanih tokova Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2013. godine;
 10. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2013. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju  Centralne  popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha meterijala, roba i sitnog inventara kantonalnih ministarstava, uprava i službi, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha meterijala, roba i sitnog inventara Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha meterijala, roba i sitnog inventara Ministarstva za pravosuđe i upravu, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha meterijala, roba i sitnog inventara Ministarstva unutrašnjih poslova, sa stanjem na dan 31.12.2013. godine;
 18. Informacija o statusu, radu i aktivnostima udruženja boračke populacije, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Tadić Anti, demobilisanom borcu iz Žepča, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Pobrić Seniji iz Tešnja, porodici umrlog demobilisanog borca Pobrić Fuada, u svrhu stambenog zbrinjavanja;
 21. Informacija o pokrenutim procesima izmjena i dopuna općih akata za visokoškolske ustanove i stepen njihove realizacije sa komparacijom stanja i nivoa primanja sa ostalim univerzitetima, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za budžetskog korisnika JU Univerzitet u Zenici (donacije od pravnih lica);
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za budžetskog korisnika JU Univerzitet u Zenici (donacije od stranih pravnih lica);
 24. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2004. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 25. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2005. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 26. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2006. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 27. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2007. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 28. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2008. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 29. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2009. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 30. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2010. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 31. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2011. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 32. Set prijedloga Odluka o prijenosu okončanih projekata iz Programa kapitalnih ulaganja u vodoprivredne objekte u 2012. godini, na upravljanje i održavanje općinama;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava na ime pomoći općinama Zeničko-dobojskog kantona za provođenje mjere preventivnog cijepljenja domaćih životinja protiv Crnog prišta (Antraxa) u 2013. godini;
 34. Prijedlog Odluke o privremenom angažovanju finansijskih sredstava;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava UG Muzičkih pedagoga iz Zenice na ime troškova održavanja Svečane akademije povodom 25.11.2013. godine - Dana državnosti Bosne i Hercegovine;
 36. Prijedlog Zaključka o plaćanju zaostalih obaveza prijevoza učenika do škole u Ponijevu, nastalih u školskoj 2012/2013.godini;
 37. Dopunjeni Prijedlog mjera štednje Radne grupe za reguliranje pitanja prijevoza uposlenika Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 38. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Protokol o izmirenju sudskog izvršenja po Rješenju Općinskog suda u Zenici, broj: 43 0 Ip 060691 11 Ip od 17.05.2012. godine, zaključenog između Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona i Advokatskog ortačkog društva Janković, Popović & Mitić iz Beograda;
 39. Prijedlog Zaključka o privremenom ustupanju na korištenje tri vatrogasna vozila općinama Kakanj, Maglaj i Zenica;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 41. Prijedlog Zakona o zaštiti od buke, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 42. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2013. godinu, sa Prijedlogom Zaključka,
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za izgradnju spomen obilježja za civilne žrtve rata Maglaj;
 44. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog dobojskog kantona broj: 02-14-25887/13;
  • Nacrtom Budžeta Zeničko-dobojskog dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Zaključkom o utvrđivanju broj: 02-14-25915/13;
  • Nacrtom Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Zaključkom o utvrđivanju broj: 02-02-25916/13;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma