138. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 02.12.2013.godine

10 Dec 2013
25052 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 135. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 14.11.2013. godine;
 2. Prijedlog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o osnovnoj školi, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Nacrt Zakona o dopunama Zakona o srednjoj školi, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport-Osnovna škola „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje na dužnost direktora JU Đački dom u Zenici;
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaće zaposlenika u kantonalnim organima državne službe i drugim budžetskim korisnicima Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2013. godine;
 9. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka i klubova poslanika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec novembar 2013. godine;
 10. Program o izmjeni Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju transfera općini Maglaj iz Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2013. godinu, na ime sufinansiranja rekonstrukcije vodovoda “Smajlovac” Jablanica;
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju izmjena Programa utroška budžetskih sredstava u 2013. godini, Ministarstva za privredu;
 13. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-20911/1 od 03.10.2013. godine;
 14. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju upražnjenih pozicija u nadzornom odboru „Velepromet-maloprodaja“ d.d. Visoko;
 15. Prijedlog Zaključka o imenovanju Buza Osmana za punomoćnika državnog kapitala za XVII Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica;
 16. Prijedlog Odluke o privremenom raspolaganju sredstavima Fonda za zaštitu okoline;
 17. Prijedlog Odluke o privremenom raspolaganju sredstvima Posebnih vodnih naknada;
 18. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organizaciji i načinu praćenja provedbe Strategije zapošljavanja Zeničko-dobojskog kantona 2013-2020, broj: 02-34-17061/13 od 07.08.2013. godine;
 19. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Statut Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kanotna, broj: 06/2013 od 26.07.2013. godine;
 20. Prijedlog Rješenje o dopuni Rješenja Vlade o utvrđivanju liste revizora prvostepenih rješenja JU Centara za socijalni rad odnosno nadležnih općinskih službi za upravu, broj:   02-34-22139713 od 17.10.2013. godine;
 21. Prijedlog Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 22. Program utroška budžetskih sredstava za 2013. godinu, pod nazivom „nabavka opreme“ Službe za zajedničke poslove, sa Prijedlogom Zaključka o davanju saglasnosti;
 23. Prijedlog Zaključka o usvajanju Prijedloga Plana aktivnosti i Programa utroška sredstava za 2013 godinu u razdjelu 22, budžetska organizacija 04, potrošačka jedinica 0010, ekonomski kod 821500, 821600, 821300, 613400 i 613900 u iznosu od 250,500,00 KM;
 24. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i JU Univerzitet u Zenici;
 25. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu, između budžetskih korisnika Ministarstva za pravosuđe i upravu i korisnika iz nadležnosti Ministarstva za pravosuđe i upravu;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za potpisivanje Memoranduma o razumjevanju u impelementaciji projekta “Uspostava Centra za obrazovanje odraslih i stručno osposobljavanje i zapošljavanje”;
 27. Prijedlog Zaključka o izjašnjenju na Amandmane I, II, III, IV i V poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Mustafe Spahića, dostavljene aktom broj: 01/02-23523-2/13 od 29.11.2013. godine, podneseni na Prijedlog Zakona o socijalno-neprofitnom stanovanju Zeničko-dobojskog kantona;
 28. Upoznavanje članova Vlade sa aktima;
  • Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01/02-27-24227-1/13 od 18.11.2013. godine-akt Konkurencijskog vijeća BiH;
  • Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01-01-23459-3/13 od 18.11.2013. godine-Stav Kolegija vezan za akt Konkurencijskog vijeća BiH
  • Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01-01-23459-3/13 od 18.11.2013. godine-Odluka o skraćivanju roka za dostavu Nacrta Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu;
  • Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01-01-23459-5/13 od 18.11.2013. godine-Stav Kolegija povodom razmatranja dopisa boračkih udruženja;
  • Akt Kolegija Skupštine Zeničko-dobojskog kantona; broj: 01-01-21730-4/13 od 18.11.2013. godine-Stav Kolegija u vezi Informacije o ostvarenim javnim prilivima za period januar-oktobar 2013. godine.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma