Pregled materijala sa 164. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 30.12.2009. godine

09 Nov 2010
21819 puta
 1. Odluka o davanju saglasnosti da se rashodovana stalna sredstva i sitan inventar unište na gradskoj deponiji
 2. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na ležištu Donji Rakovac u općini Maglaj
 3. Odluka o odobravanju sredstava za implementaciju Programa sufinansiranja poticaja zapošljavanja VSS pripravnika u 2009./2010. godini
 4. Zaključak o davanju saglasnosti na Mišljenje Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice na prednacrt: Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata, Zakona o temeljnim pravima osoba sa invaliditetom, Zakona o zaštiti porodice sa djecom i Zakona o osnovama socijalne zaštite i minimumu socijalne sigurnosti
 5. Zaključak o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za lica u stanju socijalne potrebe, Šabanović Elvir i drugi
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju za pomoć osobama sa poteškoćama u razvoju “Svjetlost” iz Zenice, kao pomoć za provođenje programskih aktivnosti u 2009. godini
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju invalida rada Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć za provođenje programskih aktivnosti u 2009. godini
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju oboljelih od multipleskleroze Zeničko-dobojskog kantona, kao pomoć za provođenje programskih aktivnosti u 2009. godini
 9. Zaključak o davanju saglasnosti na visinu troškova školarine i drugih usluga koje fakulteti Univerziteta u Zenici pružaju studentima drugog ciklusa studija u akademskoj 2009./2010. godini
 10. Zaključak o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2009./2010. godini
 11. Odluka o načinu finansiranja drugog ciklusa studija na organizacionim jedinicama Univerziteta u Zenici u akademskoj 2009./2010. godini
 12. Zaključak o odobravanju sredstava NIPD “Naša riječ” Zenica za pokriće troškova organizacije Izbora najuspješnijih sportista, sportskih organizacija i sportskih radnika u 2009. godini
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Sportskom ribolovnom društvu “Visoko” iz Visokog za odlazak Ermine Bukurević na Svjetsko prvenstvo u sportskom ribolovu u Italiju
 14. Zaključak o odobravanju sredstava za odbranu magistarskog rada Omeru Beganoviću
 15. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport da pokrene zakonsku proceduru izbora i imenovanja direktora Osnovne škole “Vladimir Nazor” Zenica
 16. Zaključak kojim se ne daje saglasnost za imenovanje Garić Esada za direktora Osnovne škole “1. mart” Jelah, općina Tešanj
 17. Rješenje o konačnom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Univerzitet u Zenici
 18. Odluka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za Kantonalnu bolnicu Zenica i Opću bolnicu Tešanj
 19. Zaključak o trajnom ustupanju stalnih sredstava bez naknade zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-dobojskog kantona
 20. Zaključak o odobravanju isplate na ime poticaja za proizvodnju strnih žitarica, prema priloženom spisku
 21. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Veterinarskoj stanici Zenica na ime nadoknade za izvršene usluge ispitivanja na zaraznu bolest bjesnilo i bruceloza
 22. Zaključak o odobravanju isplate sredstava Veterinarskoj stanici Zevet Zenica na ime nadoknade za izvršene usluge ispitivanja na zaraznu bolest bruceloza
 23. Zaključak o odobravanju isplate na ime nadoknade štete nastale zbog provođenja naređenih mjera ubijanja ovaca i krava seropozitivnih na brucelozu i pčelinjih društava oboljelih od američke kuge pčela
 24. Zaključak o odobravanju isplate uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Josipu Abramušić, demobiliziranom braniocu iz Žepča u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 26. Zaključak o odobravanju sredstava Mustafi Hasanović, demobiliziranom braniocu iz Zavidovića u svrhu trajnog rješavanja stambenog pitanja
 27. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona
 28. Zaključak o izmjeni Zaključka broj: 02-14-17513/09 od 17.06.2009. godine o odobravanju sredstva IPI Zenica
 29. Odluka o odobravanju sredstava- subvencioniranju administrativnih troškova organizovanja poslovne zone Općina "Žabljak" Usora, Faza I
 30. Zaključak o odobravanju sredstava K-projekt d.o.o. Radio postaji "Žepče" na ime finansijske podrške za rad postaje
 31. Zaključak o odobravanju sredstava Gradskom klubu vodenih sportova Zenica u svrhu sufinansiranja rada kluba
 32. Zaključak o odobravanju sredstava Arminu Muzaferiji na ime sufinansiranja muzičkog projekta
 33. Zaključak o odobravanju sredstava Vijeću Kongresa Bošnjačkih Intelektualaca  na ime otkupa dijela tiraža knjige "Ljudi i događaji u političkom pokretu Bošnjaka"

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma