Pregled materijala sa 145. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 31.08.2009. godine

09 Nov 2010
17652 puta
 1. Uredba o izmjeni Uredbe o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona
 2. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća rukovodećih i ostalih državnih  službenika u kantonalnim organima državne službe
 3. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun plaća rukovodilaca izvršnih organa vlasti
 4. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća kantonalnog pravobranioca i zamjenika kantonalnog pravobranioca zaposlenih u Kantonalnom pravobranilaštvu Zenica
 5. Odluka o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća svajetnika koji nisu državni službenici zaposlenih u kantonalnim organima državne službe
 6. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju koeficijenata složenosti poslova za obračun osnovne plaće za radna mjesta na J.U. Univerzitet  u Zenici
 7. Zaključak kojim se usvaja Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu i provođenju postupaka dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije proljetna faza
 8. Zaključak kojim se odobravaju sredstva Općini Olovo u svrhu sufinansiranja realizacije projekta izgradnje Spomen obilježja u Olovu
 9. Zaključak kojim se odobravaju sredstva Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Zeničko-dobojskog kantona u svrhu sufinansiranja "Programa posjete članova branilačkih organizacija MC Potočari, Srebrenica"
 10. Rješenje o razrješenju Kadić Sadeta sa mjesta predsjednika - člana Školskog odbora Osnovne muzičke škole  "Avdo Smajlović" Visoko
 11. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Babić Amre na mjesto direktorice Osnovne škole "Skender Kulenović" u Zenici
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Uredu muftije zeničkog za pokrivanje dijela troškova realizacije planiranih projekata

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma