Pregled materijala sa 143. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 27.08.2009. godine

09 Nov 2010
18056 puta
 1. Zaključak o izjašnjenju vlade Zeničko-dobojskog kantona u vezi Prijedloga Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedloga Zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine, kojim se predlaže Skupštini da traži povlačenje prijedloga zakona iz
 2. Odluka o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji broj. 04-18-23400/08 od 16.09.2008. g. za eksploataciju mineralnog resursa dijabaza na lokalitetu Kršić, K.O. Gornja Papratnica, općina Žepče  sa privrednog društva "NBI Ćurić" d.o.o. Žepče na privredno društvo "Cesting" d.o.o. Žepče
 3. Zaključak kojim se utvrđuju upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Vlade ZDK, i to "21. decembar" d.o.o. Zenica, "Velepromet maloprodaja" d.d. Visoko i "Nova trgovina"  d.d. Žepče
 4. Rješenje o privremenom imenovanju Smajić Ševala za predsjednika i Lovnički Stane i Kalčo Fikreta za članove Nadzornog odbora u UTTD "21.decembar" d.o.o. Zenica
 5. Rješenje o privremenom imenovanju Malićbegović Namika i Međugorac Stanka za članove Nadzornog odbora u "Nova trgovina" d.d. Žepče
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Alić Hamzi, državnom reprezentativcu u atletici za postignuti uspjeh na 12. Svjetskom prvenstvu u atletici u Berlinu
 7. Zaključak o subvenciji razlike cijene drvnih sortimenata za JP "Šumsko-privredno društvo ZDK" isporučenih privrednom društvu "Krivaja 1884" d.o.o. Zavidovići za mjesec juni 2009. godine
 8. Zaključak o subvenciji razlike cijene drvnih sortimenata za JP "Šumsko-privredno društvo ZDK" isporučenih privrednom društvu ŠIP "Stupčanica" d.d. Olovo u stečaju za mjesec juni 2009. godine
 9. Zaključak kojim se odobrava isplata sredstava uzgajivačima na ime premija za uzgojenu steonu junicu
 10. Zaključak kojim se odobravaju sredstva Veterinarskim stanicama na ime isplate podsticaja u finansiranju mliječnih kartona
 11. Zaključak kojim se odobravaju sredstva proizvođačima voća na ime isplate podsticaja za instalirani sistem navodnjavanja "kap po kap"
 12. Zaključak kojim se odobravaju sredstava Općini Maglaj za izgradnju kanalizacije u ulici Aleja ljiljana u Maglaju
 13. Zaključak kojim se odobravaju sredstava JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantonau svrhu poticanja aktivnih mjera zapošljavanja demobiliziranih branilaca
 14. Zaključak kojim se odobravaju sredstava kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za Husejinović Mejru iz Zenice, Kamarić Nedžada iz Maglaja, Žigić Idahetu iz Zenice, Vehab Hanana iz Kaknja, Durmić Ćazima  iz Zenice, Omić Merhada iz Zenice, Mujezinović Admira iz zenice,Topoljak Farisa iz Zenice, Burić Naila iz Zenice, Alispahić Muhameda iz Zenice, Martić Ante iz Žepča i Lagumdžija Abdulaha iz Zenice
 15. Zaključak kojim se odobravaju sredstava Općini Tešanj na ime plaćanja troškova čišćenja septičke jame u kolektivnom naselju "Rosulje" u Rosuljama
 16. Zaključak kojim se odobravaju sredstava Nogometnom klubu "Vis"  Kosova za pokrivanje troškova organizacije XII. Memorijalnog turnira "7 visokih ljiljana"
 17. Zaključak kojim se odobravaju sredstava Bosnić Zlati iz Maglaja za odbranu magistarskog rada
 18. Zaključak kojim se odobravaju sredstava Buljubašić Ahmedu iz Nemile, Zenica za odbranu magistarskog rada
 19. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Dendić Nedžada za direktora Osnovne škole "Gostović" u Zavidovićima na period od četiri
 20. Rješenje o privremenom imenovanju Maličbegović Senade za člana Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona na period najduže dva mjeseca
 21. Zaključak o odobravanju sredstava za kupovinu tri vatrogasna vozila
 22. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku tri računarske konfiguracije za potrebe Ministarstva finansija
 23. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju DV110 kV na relaciji Visoko - Fojnica (područje Zeničko-dobojskog i Srednjebosanskog kantona)

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma