Pregled materijala sa 140. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 30.07.2009. godine

09 Nov 2010
17832 puta
 1. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju bezbjednosti na području Kantona za prvo polugodište 2009. godine
 2. Odluka o odobravanju finansijskih sredstava Općini Kakanj za sufinansiranje projekta puta Kazani- Brnjic
 3. Odluka o dodjeli koncesije za istraživanje podzemnih mineralnih voda na lokalitetu Raduša, općina Tešanj, privrednom društvu "Raduško vrelo" d.o.o. Tešanj na 1 godinu
 4. Odluka o dodjeli koncesije za izgradnju MHE "Čajdraš"  na području općine Zenica  snage 485 kW, JP "Vodovod i kanalizacija" na period od 30 godina
 5. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj za izgradnju lijeve obaloutvrde na rijeci Bosni
 6. Zaključak o odobravanju sredstava općini Tešanj za izgradnju vodovoda Dobropolje- Mekiš
 7. Zaključak o odobravanju sredstava općini Visoko za nabavku materijala za izgradnju vodovoda "Krečane" sekundarni cjevovod sa priključcima
 8. Zaključak o odobravanju sredstava općini Zavidovići za izgradnju vodovoda "Gradski vodovod- Stavci- Gornji Kovači"
 9. Zaključak o odobravanju sredstava UG "Savez pčelara Ze-do Kantona"  na ime podrške za zaštitu pčela
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Omerdić Enesu iz Zenice na ime pomoći za odlazak na postdiplomski studij u Royal college of musik Stockholm
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu ratnih vojnih invalida ZDK u svrhu sufinansiranja Programa priprema i organizacije za Sportske igre RVI BiH
 12. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju mjesečne cijene koštanja provođenja aktivnosti i funkcioniranje Centra za dnevne aktivnosti djece sa posebnim potrebama pri Osnovnoj specijalnoj školi Zenica
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju paraplegičara i oboljelih od dječije paralize na ime organizacije kantonalnih sportskih igara
 14. Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku ŠO "Prve osnovne škole" Maglaj o provođenju procedure u pravnoj stvari eksproprijacije dijela zemljišta Područne škole Kosova broj: 01-210/09 od 03.07.2009.g.
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Frenjevačkom samostanu Kraljeva Sutjeska za pokrivanje dijela troškova sanacije samostanske crkve
 16. Zaključak o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za: Buljeta Ivan Žepče, Halilović Sead Žepče, Kasapović Remzija Zenica, Arnaut Selim Zenica, Pejić Marko Žepče, Dilaver Sajra Zenica

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma