Pregled materijala sa 137. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 22.07.2009. godine

09 Nov 2010
17469 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Vjerodostojnog tumačenja članka 50. stavak 3. Zakona o pravobraniteljstvu
 2. Odluka o dodjeli koncesije na 20 godina privrednom društvu "Libos" d.o.o. Žepče za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa- dijabaza na ležištu Kuluk, Begov Han k.o. Mračaj u općini Žepče
 3. Zaključak o odobravanju sredstava Nogometnom klubu "Nemila" iz Nemile na ime pomoći za organizaciju omladinskog turnira u malom nogometu
 4. Zaključak o usvajanju Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava za podsticaje u poljoprivredi Ministarstva za poljoprivredu na poziciji "Subvencije za podsticaj razvoja u poljoprivrednoj proizvodnji"
 5. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu da u narednom periodu kod korisnika poticaja vrši provjeru namjenskog utroška sredstava u dijelu "Podrška za nabavku plastenika i staklenika"
 6. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju ovčara "Grič" Željezno Polje - Žepče na ime provođenja aktivnosti Udruženja
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Asocijaciji organskih proizvođača Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za organizaciju manifestacije "Dani organske proizvodnje"
 8. Zaključak o odobravanju sredstava za realizaciju projekta "Sanacija gradske vodovodne mreže" općina Zenica
 9. Zaključak o odobravanju sredstava za izgradnu vodovoda Lupoglav i Milišići općina Žepče
 10. Zaključak o odobravanju sredstava za dovršetak rekonstrukcije gradskog vodovoda općina Žepče
 11. Zaključak o odobravanju sredstava Salkić Ekremu, 70% RVI iz Tešnja, u svrhu izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Čamo Miralemu, 70% RVI iz Žepča, u svrhu  trajnog stambenog zbrinjavanja
 13. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku opreme- Olympus diktafona za potrebe Stručne slube Vlade ZDK
 14. Zaključak o odobravanju sredstava J.P. "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike cijene drvnih sortimenata isporučenih privrednom društvu "Krivaja 1884" Zavidovići za mjesec maj 2009. godine
 15. Zaključak o odobravanju sredstava J.P. "Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona" d.o.o. Zavidovići na ime subvencioniranja razlike cijene drvnih sortimenata isporučenih privrednom društvu "Stupčanica" d.d. Olovo u stečaju za mjesec maj 2009. godine
 16. Zaključak o odobravanju sredstava Pravoslavnoj opštini i parohiji u Maglaju na ime troškova izrade freski-životopisa u crkvi sv. Proraka Ilije u Maglaju
 17. Zaključak o odobravanju sredstava za nabavku lijeka za tretman nove gripe A (H1N1)
 18. Zaključak o davanju saglasnosti na Pravilnik o plaćama i naknadama zaposlenika Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona broj: 15-01-13-2/09 od 14.04.2009. godine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma