92. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 07.12.2012.godine

10 Dec 2012
24585 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 87. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 15.11.2012. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 88. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 20.11.2012. godine;
 3. Informacija o dostignutom stanju u oblastima raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona za period I-IX 2012. godine, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 4. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2012. godine;
 5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
 8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara kantonalnih ministarstava, uprava  i službi sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
 10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
 11. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2012. godine;
 12. Izvještaj o zdravstvenom stanju životinja u 2011. godini na području kantona i mjerama za njegovo unapređenje za 2011. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 13. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za kupovinu privatnih šuma i šumskog zemljišta;
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije broj: 02-25-7669/06 od 29.03.2006. godine;
 15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije broj: 02-25-7671/06 od 29.03.2006. godine;
 16. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije broj: 02-25-7670/06 od 29.03.2006. godine;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe čuvarske službe Kantonalne uprave za šumarstvo;
 18. Prijedlog Odluke o utvrđivanju konačne liste kandidata za Nadzorni odbor privrednog društva „Nova trgovina“ Žepče;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Polja“ /Faza II - Korak 1./ Općini Žepče;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje troškova organizacije i izgradnje poslovne zone „Ekonomija - Batvice“ /Korak 2. - Faza II/ Općini Zavidovići;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „Semić“ d.o.o. Visoko;
 22. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „Silvestra“ d.o.o. Kakanj;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „Sigma-Prom“ d.o.o. Jelah-Tešanj;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnog objekta privrednom društvu „AL-EX“ d.o.o. Zenica;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - regresiranje kamata na investicijski kredit privrednom društvu „AL-EX“ d.o.o. Zenica;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje investicija kod obrta „Ramče“ vlasnika Fejzić Ramo Žepče;
 27. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojsjog kantona;
 28. Prijedlog Zaključka o prihvatanju inicijative Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije Bosne i Hercegovine za izmjene i dopune Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva;
 29. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora OŠ „Ćamil Sijarić“ u Nemili;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jamaković Amiri, majci poginulog branitelja iz Olova, za potrebe izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Dedić Azri, udovici poginulog branitelja iz Visokog, za potrebe kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Goran Osmanu, sinu poginulog branitelja iz Zenice, za potrebe izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jašarević Edinu iz Zenice, 60% RVI VI grupe,  za potrebe kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Babić Nedžadu iz Zenice, 60% RVI VI grupe,  za potrebe kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Penava Željku iz Usore, 100% RVI II grupe,  za potrebe prilagodbe i sanacije stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava demobilisanom braniocu Gradinović Šemsudinu iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava demobilisanom braniocu Mlivić Nerminu iz Žepča, za potrebe sanacije klizišta i izgradnje potpornog zida;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava demobilisanom braniocu Husejnović Senadu iz Zenice, za potrebe kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava demobilisanom braniocu Radončić Amiru iz Zenice, za potrebe kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava demobilisanom braniocu Jašarević Asimu iz Zavidovića, za potrebe izgradnje stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 41. Prijedlog Odluke o načinu raspodjele sredstava pristiglih iz Fonda za zaštitu okoline Federacije Bosne i Hercegovine;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Klubu sjedeće odbojke „Čelik 07“ iz Zenice za nabavku sportske opreme za članove kluba;
 43. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava uplaćenih za obavljene veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrole izvršene od strane kantonalnih veterinarskih inspektora;
 44. Prijedlog Zaključka o dodjeli sredstava Dovadžija Begi, demobilisanom borcu iz Vareša, za potrebe kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 45. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • Informacijom o odlukama donesenim na 55. sjednici Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, broj: 09-02.12-82/12-6 od 12.11.2012. godine
  • Zapisnikom stručnih saradnika za unutrašnju reviziju broj: MF-07-04/14-02/12 MŠ MS od 12.11.2012. godine o izvršenoj reviziji poslovanja u JU Kantonalna bolnica Zenica;
  • Obavijest Investiciono-komercijalne banke Zenica o visini naknade za obavljanje vanrednog zadatka broj: 06-20245/2012 od 23.11.2012. godine
  • Informacijom o obavljanju poslova direktora Službe za zajedničke poslove, broj: 14-34-20339-1/12 od 28.11.2012. godine

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma