91. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.11.2012.godine, 07.12.2012.godine i 13.12.2012.godine

28 Nov 2012
25031 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Informacija o odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (dostavljenih Vladi Zeničko-dobojskog kantona na izvršenje po osnovu kolektivnih ugovora), sa Prijedlogom Zaključka o primanju na znanje;
 2. Informacija o kadrovskim i materijalnim potrebama Kantonalnog tužiteljstva Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o prihvatanju;
 3. Zaključak o prihvatanju Mišljenja Ministarstva finansija broj: 07/02-14-¸713-1/12 od 19.11.2012. godine, datog na akte Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka i samostalne poslanike za mjesec novembar 2012. godine;
 5. Prijedlog Zaključka o vraćanju na doradu teksta Nacrta Strategije razvoja sporta Zeničko-dobojskog kantona za 2013-2017. godinu;
 6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Abdulvehab Ilhamija“ Kalošević, Tešanj;
 7. Prijedlog Odluke o planiranju finansijskih sredstava za sufinansiranje projekata odobrenih od međunarodnih institucija;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava privrednom društvu „Bio-šamp“ d.o.o. Tešanj na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnog standarda HACCP;
 9. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državog kapitala za XIV. Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica, zakazanu za 14.12.2012. godine;
 10. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata proizvođačima borovnice sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime isplate poticaja za proizvodnju borovnice;
 11. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplata uzgajivačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime premije za uzgojenu steonu junicu;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za preuzimanje obaveza na pozicijama „Transfer za alternativi smještaj“ i „Izdaci za raseljena lica“ u skladu sa članom 2. stav 3. Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 14/12);
 13. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fadili Džambegović iz Visokog, udovici poginulog branitelja, u svrhu kupovine stambenog objekta, radi stambenog zbrinjavanja;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šerifi Kvakić iz Visokog, udovici poginulog branitelja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, radi stambenog zbrinjavanja;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Milici Džafić iz Visokog, udovici poginulog nositelja ratnog priznanja „Zlatni ljiljan“, u svrhu izgradnje stambenog objekta, radi stambenog zbrinjavanja;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Habibi Ramić iz Zenice, udovici poginulog branitelja, u svrhu izgradnje stambenog objekta, radi stambenog zbrinjavanja;
 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju činjenica bitnih za razmatranje Izvještaja o izvršenju finansijskog plana JU Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu i nalogu za Upravni odbor Zavoda;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za nabavku vakcina protiv gripe;
 20. Prijedlog Rješenja o davanju ovlaštenja za obavljanje dužnosti Direktora Službe za zajedničke poslove;
 21. Upoznavanje članova Vlade sa:
  • aktom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 18/01-27-24150-1/12 od 16.11.2012. godine pod nazivom Informacija, u vezi akta Udruženja taksista u Zeničko-dobojskom kantonu,
  • aktom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove broj: 18/01-25-24402-1/12 od 22.11.2012. godine pod nazivom Informacija, u vezi akta JP „Komunalno“ Breza koji se odnosi vodosnabdijevanje općine Breza,
  • aktom Ministarstva finansija broj: 07/02-02-25415/12 od 19.11.2012. godine koji se odnosi na primjedbe i sugestije date Federalnom ministarstvu finansija na Prednacrt Zakona o budžetima u Federacije Bosne i Hercegovine

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma