Pregled materijala sa 192. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 01.09.2010. godine

05 Okt 2010
14787 puta
 1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 2. Odluka o visini naknade za vrijeme korištenja godišnjeg odmora za 2010. Godinu
 3. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. Godinu
 4. Odluka o oprihodovanju neutrošenog dijela vlastitih prihoda budžetskih korisnika iz oblasti osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja sa 30.06.2010. godine
 5. Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu između budžetskih korisnika: Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline i Kantonalna direkcija za ceste
 6. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o preuzimanju Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine
 7. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za pravosuđe i upravu da započne aktivnosti na izradi kantonalnog zakona o državnoj službi
 8. Zaključak kojim se skida sa dnevnog reda tačka: Prijedlog Zaključka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu na ime sanacije ravnog krova Općinskog suda u Zenici
 9. Odluka o kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje stalnih sredstava - energetski kompleks i operativni blok Kantonalne bolnice Zenica
 10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o odobrenju kreditnog zaduženja Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine za finansiranje stalnih sredstava
 11. Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o Izmjenama Odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 11/07)
 12. Zaključak o zaduženju direktora Kantonalne bolnice da za sljedeću sjednicu Skupštine pripremi prezentaciju projekata izgradnje energetskog kompleksa i operativnog bloka
 13. Odluka o odobravanju sredstava privrednom društvu „Suša Commerce“ d.o.o. Visoko na ime subvencioniranja uvođenja i certifikacije međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom Halal certifikat
 14. Odluka o odobravanju sredstava općini Kakanj na ime troškova sufinansiranja završetka projekta rekonstrukcije puta dionice Groce – D.Kakanj
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Hajrudinu Brotlija iz Visokog, 100% ratnom vojnom invalidu II grupe, na ime pomoći u otplati dijela duga dugoročnog  kredita, sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 16. Odluka o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za budžetskog  korisnika Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice
 17. Zaključak o odobravanju sredstava Pavković Ivici, povratniku u Hrastušu, općina Žepče, na ime troškova nabavke i ugradnje materijala u djelimično izgrađenom stambenom objektu, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Kozlić Zulejhi, na ime pomoći za kupovinu dva slušna aparata za sina i kćerku
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Ohran Akifu iz Visokog kao pomoć u izgradnji stambenog objekta, sa ciljem stambenog zbrinjavanja porodice
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju programskih ciljeva i zadataka sindikata u 2010. Godini
 21. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Ekonomske škole u Zenici
 22. Zaključak o odobravanju sredstava na ime realizacije projekata nevladinih organizacija u skladu sa Programom utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2010. Godinu
 23. Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu teksta Nacrta Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Zeničko-dobojskog kantona
 24. Rješenje o imenovanju radne grupe za izradu teksta Nacrta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Zeničko-dobojskog kantona
 25. Zaključak o odobravanju sredstava općini Maglaj kao pomoć u sanaciji klizišta u MZ Liješnica, zaseok Šehići, koje ugrožava 50 stambenih jedinica, a posljedica je prirodne nepogode u području općine Maglaj u periodu 01.06.-01.07.2010. godine
 26. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
 27. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Skupštine Zeničko-dobojskog kantona
 28. Zaključka o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za privredu
 29. Zaključak kojim se daje saglasnost da se Hamdija Čabaravdić imenuje na dužnost direktora Medicinske škole u Zenici
 30. Odluka o prestruktuiranju rashoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu za korisnika Kantonalna direkcija za ceste
 31. Zaključak kojim se daje saglasnost na izmjene i dopune Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta Kantonalne direkcije za ceste

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma