20. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 19.05.2023. godine

29 Maj 2023
2159 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 19. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.05.2023. godine;
 2. Izvještaj o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Zenici za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o zakupu tipske jednobrodne hale br. 3;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti promjene naziva Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici u Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 5. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta u Zenici u Fakultet inženjerstva i prirodnih nauka Univerziteta u Zenici, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o pokretanju studijskog programa Kultura i identitet, trećeg ciklusa studija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ za svibanj/maj 2023. godini;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Srednja tehnička škola „Kemal Kapetanović“ Kakanj;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - O.Š. „Miroslav Krleža“ Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - O.Š. „Vareš“ Vareš;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - O.Š. „Musa Ćazim Ćatić“ Visoko;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU „Srednja škola za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje“ Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – O.Š. „Safvet beg Bašagić“ Visoko;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Rešad Kadić“ Tešanj;
 16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU “Druga gimnazija u Zenici” Zenica;
 17. Prijedlog Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje rada Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine;
 19. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju na poziciju predsjednika Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za finasiranje Programa „Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa nezaposlenih osoba bez radnog iskustva za potrebe Vlade Zeničko-dobojskog kantona za period 2023.-2024. godina“;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranje Programa obrazovanja odraslih za potrebe tržišta rada Zeničko-dobojskog kantona u 2023. godini;
 22. Izmjene Plana investiranja dodijeljenih sredstava potpore iz Budžeta Federacije BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Informacija Ministarstva finansija o razlozima nemogućnosti izrade i dostave Vladi Zeničko-dobojskog kantona na donošenje Prijedloga Smjernica ekonomske i fiskalne politike Zeničko-dobojskog kantona za period 2024-2026. godine, u zakonskom roku, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika Kantonalna direkcija za ceste i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 26. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmjenu Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2023. godinu;
 27. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava Regionalnoj razvojnoj agenciji za regiju Centralna BiH;
 28. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Javnom pozivu namijenjenom sufinansiranju troškova izlaganja privrednih subjekata na 1. Međunarodnom sajmu „SARAJEVO INDUSTRY FAIR – SIF“;
 29. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 30. Program utroška sredstava vodnih naknada za 2023. godinu, pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz sredstava posebnih vodnih naknada“ i „Namjenska sredstva za finansiranje otplate kredita - Plava voda iz sredstava posebnih vodnih naknada“, sa Prijedlogom Zaključka;
 31. Program utroška sredstava od koncesija za 2023. godinu, pozicija “Realizacija projekata Vlade koji se finansiraju iz prihoda od koncesija”, sa Prijedlogom Zaključka;
 32. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za Udruženja/Lovačka društva u 2023. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 33. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji „Transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti“, sa Prijedlogom Zaključka;
 34. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za nabavku vakcina“, „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica“ i „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje“, sa Prijedlogom Zaključka;
 35. Program utroška sredstava Ministarstva zdravstva planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ - Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu“ i „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu - zdravstvena zaštita sprtista“, sa Prijedlogom Zaključka;
 36. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja i servisiranja LIS-a, modul transfuzija, laboratorija i mikrobiologija;
 37. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja IMPAX (PACS/RIS) sistema;
 38. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja softvera;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača „Fresenius“;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge verifikacije mjerila - medicinskih uređaja;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge održavanja Gama kamere proizvođača „Picker“;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenicaza usluge servisiranja i održavanja medicinske opreme na Radioterapiji - LINAK i softverski sistemi;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ - Ultrazvučni aparati;
 44. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“ - CT aparat Somatom Emotion 6;
 45. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za pokriće troškova održavanja medicinske opreme;
 46. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za usluge full održavanja medicinske opreme proizvođača „Siemens“;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gaši Bajramu, iz Zenice;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Keškić Đenanu, iz Breze;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sopjan Azemu, iz Tešnja.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma