18. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.04.2023. godine

11 Maj 2023
2399 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 17. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.04.2023. godine;
 2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Penzionerski dom sa stacionarom“ Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program utroška sredstava pod nazivom „Nabavka opreme, stalnih sredstava u obliku prava i rekonstrukcija i investiciono održavanje u Službi za zajedničke poslove za 2023. godinu“, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za ostvarene sportske rezultate Ismailu Zulfiću;
 7. Mišljenje Ministarstva za boračka pitanja na Inicijativu Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca 92-95 Zavidovići vezanu za donošenje Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i Odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite za branioce i članove njihovih porodica, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova vezano za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o unutrašnjim poslovima Zeničko-dobojskog kantona, kojeg je u skupštinsku proceduru uputila poslanica Amela Granić, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za period januar - mart 2023. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prilog Izvještaja o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu (početno i završno stanje JRT-a, početno i završno stanje imovine, obaveza i izvora vlasništva i podataka o svim promjenama na osnovu zaduživanja i upravljanja dugom u toku 2022. godine), sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva za privredu u 2023. godini - Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - subvencije općinama za poslovne zone i druge projekte, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju s ciljem podrške radu Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine;
 13. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 14. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 15. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - osnovne škole;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - srednje škole;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika „Metalno“ d.d. Zenica - u stečaju;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hasanić Suadu, iz Maglaja, u svrhu rješavanja stambenog pitanja na način kupovine stana;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Arnautović Ramizu, iz Maglaja, u svrhu kupovine stambenog objekta - stana i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Turalić Husi, iz Maglaja, u svrhu kupovine stambenog objekta-kuće i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bolić Hrustemu iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zukić Hajrudinu, iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Višća Remzi, iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Turbić Salemu, iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Helja Hamedu, iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 26. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Avdibašić Zihniji, iz Olova, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šarić Ademu, iz Olova, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Čeliković Alminku, iz Vareša, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stambenog objekta, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Berhamović Murisu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Alić Ragibu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 31. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Habeš Elvedinu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kubat Zekerijahu, iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 33. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kubat Amiru, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 34. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Selimović Rasemi, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 35. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Omerović Mehmedu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 36. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mešinović Sejadu, iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 37. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suljić Elsedinu, iz Visokog, u svrhu kupovine stambenog objekta i trajnog stambenog zbrinjavanja;
 38. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suljić Hikmetu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 39. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suljić Fahrudinu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 40. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Šabić Fikretu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 41. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Suljić Šemsudinu, iz Visokog, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 42. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Tašaković Omeru, iz Visokog, u svrhu sufinansiranja legalizacije stambenog objekta, a u cilju trajnog rješavanja stambenog pitanja;
 43. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Sendić Sabini, iz Zavidovića, u svrhu rješavanja stambenog pitanja;
 44. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Imamović Zijadu, iz Zavidovića, za završetak izgradnje stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 45. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Keserović Jasminu, iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 46. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hutinović Rešadu, iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 47. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hodžić Izudinu, iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 48. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Bećirović Ibrahimu, iz Zavidovića, za izgradnju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 49. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vardo Omeru, iz Zenice, u svrhu rješavanja stambenog pitanja - kupovina stana, s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 50. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hibović Izudinu, iz Zenice, u svrhu sanacije stambenog objekta, sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 51. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mujkanović Dervi, iz Zenice, za sanaciju stambenog objekta sa ciljem trajnog stambenog zbrinjavanja;
 52. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Budim Kati, iz Žepča, u svrhu sufinansiranja izdavanja dozvole za gradnju i izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
 53. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava sa „Tekućeg transfera za ustanove kulture“ u 2023. godini;

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma