16. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 13.04.2023. godine

25 Apr 2023
2470 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Izvještaj o radu i poslovanju, toku i rezultatima procesa privatizacije Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 2. Program rada Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Finansijski plan Agencije za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Program utroška finansijskih sredstava Ureda premijera, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine naknade za topli obrok policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za obrazovanje odraslih Zeničko-dobojskog kantona;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Hajderovići“ Zavidovići;
 9. Informacija o šumskim krađama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini sa prijedlogom mjera za prevazilaženje stanja, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Prijedlog Odluke davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići za razrješenje članova Uprave;
 11. Prijedlog Odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Uprave u Javnom preduzeću „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 12. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za korištenje mineralne i izvorske vode na lokalitetu Matina-Ponijevo i to izvorske vode u količini 0,5 l/s i mineralne vode u količini 1 l/s, općina Žepče;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika Privrednog društva „Krivaja Mobel“ d.o.o Zavidovići – u stečaju;
 14. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Patković Šefiku, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe kvadripegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - fiksnog lifta za kadu za dizanje nepokretne osobe;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Patković Šefiku, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe kvadriplegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornih invalidskih kolica;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mušanović Zahidu, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe paraplegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornog dodatka za invalidska kolica na mehanički pogon;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Aganović Muji, iz Zenice, ratnom vojnom invalidu 100% I grupe kvadriplegičaru, za nabavku ortopedskog pomagala - elektromotornih invalidskih kolica;
 18. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu Ministarstva zdravstva - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX007 „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu“ i subanalitika LAX011 „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportista“;
 19. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu Ministarstva zdravstva - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX 005 - „Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti“, sa Prijedlogom Zaključka.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma