14. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 11.04.2023. godine

25 Apr 2023
2309 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 30.03.2023. godine;
 2. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Zenici za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Program utroška budžetskih sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Plan robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Program utroška sredstava za realizaciju Plana robnih rezervi Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu pozicija “Nabava robnih rezervi“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Program utroška sredstava za osiguranje skladišnog prostora za skladištenje roba robnih rezervi, pozicija „Unajmljivanje imovine i opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Program utroška sredstava za nabavku nedostajuće opreme za 2023. godinu, pozicija „Nabavka opreme“, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Program utroška sredstava Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 10. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za pozicije Nabavka opreme i Rekonstrukcije i investiciono održavanje - budžetska sredstva“, sa Prijedlogom Zaključka;
 11. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za poziciju Nabavka stalnih sredstava u obliku prava - budžetska sredstva“, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za pozicije Nabavka opreme i Rekonstrukcije i investiciono održavanje - namjenska sredstva“, sa Prijedlogom Zaključka;
 13. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije za 2023. godinu, sa pozicije - Nabavka opreme”, sa Prijedlogom Zaključka;
 14. Program utroška sredstava pod nazivom „Program kapitalnih ulaganja Ministarstva unutrašnjih poslova - Uprava policije, za 2023. godinu, sa pozicije - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava”, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport;
 16. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Mak Dizdar“ Zenica;
 17. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „15. april“ Kakanj;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Mješovita srednja industrijska škola Zenica;
 21. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti - Tekući transfer za stipendiranje studenata“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - “Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre“, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministrici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za potpisivanje ugovora o subvencioniranju usluga smještaja i ishrane studenata u studentskim centrima;
 24. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na poziciji „Tekući transfer JU Kantonalna bolnica Zenica - Podrška za realizaciju Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica (za sufinansiranje specijalizacija i subspecijalizacija)“, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Izvještaj o realizaciji Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za period januar – decembar 2022. godine Kantonalne direkcije za ceste, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Izvještaj o utrošku sredstava za 2022. godinu u skladu sa Programu utroška budžetskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti cestovne infrastrukture, sa Prijedlogom Zaključka;
 27. Izvještaj o utrošku sredstava za 2022. godinu u skladu sa Programom utroška budžetskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture, sa Prijedlogom Zaključka;
 28. Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 29. Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava vodnih naknada za 2022. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, sa Prijedlogom Zaključka;
 30. Program utroška namjenskih sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko - privrednih lovišta za 2023. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 31. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka nominiranja na upražnjene pozicije predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona“ d.o.o. Zavidovići;
 32. Prijedlog Zaključka o odobravanju za nabavku ortopedskih pomagala - aktivnih invalidskih kolica na mehanički pogon pripadnicima branilačke populacije – paraplegičarima.

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma