5. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

25 Jan 2023
2431 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 5. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 27.01.2023. godine (petak) u 0900 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.01.2023. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 2. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 20.01.2023. godine;
 3. Prijedlog Zaključka o prihvatanju mišljenja o odbijanju prijedloga Javnog preduzeća „ZENICAGAS“ d.o.o. Zenica za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 4. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec januar 2023. godine;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja direktoru Službe za zajedničke poslove da sa Javnim preduzećem „Grijanje“ d.o.o. Zenica potpiše Ugovor o isporuci toplotne energije za sezonu 2022/2023 godina za budžetske korisnike Zeničko-dobojskog kantona smještene na području grada Zenica;
 6. Prijedlog Zaključka o prihvatanju Mišljenja Ministarstva za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, o Inicijativi Jedinstvenog udruženja demobilisanih boraca 92-95 Zavidovići (JUDB Zavidovići) za izmjenu i dopunu člana 16. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (,,Službene novine Zeničko- dobojskog kantona”, broj: 10/15 i 8/22);
 7. Prijedlog Zaključka o ustupanju stalnog sredstva na privremeno korištenje;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača;
 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju na kraći period člana Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda osnivača;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ Mula Mustafa Bašeskija Donje Moštre, Visoko;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora  JU OŠ Vareš Vareš;
 12. Prijedlog Zaključka o usvajanju Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu;
 13. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju obaveza zaposlenika kantonalnih organa i službi Zeničko-dobojskog kantona na pridržavanje načela korištenja elektronskih mreža u Zeničko-dobojskom kantonu;

 

PREMIJER
Amra Mehmedić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma