167. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

09 Avg 2022
2344 puta

Na osnovu člana 18. stav 1. Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 167. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 11.08.2022. godine (četvrtak) u 1000 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 166. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 04.08.2022. godine;
 2. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Zeničko-dobojskog za period januar-juni 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2019. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2020. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar - juni 2022. godine u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu Ministarstva zdravstva - „Transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o utrošku sredstava za period januar - juni 2022. godine u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Informacija o postignutim efektima ciljeva i mjera za poboljšanje i zaštitu kvaliteta zraka po sektorima i lokalnim zajednicama na području Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Izvještaj Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2021. godine, sa Prijedlogm Odluke;
 10. Prijedlog Odluke o trajnom rashodovanju stalnih sredstava predloženih za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 11. Plan investiranja dodijeljenih sredstava potpore iz Budžeta Federacije BiH, sa Prijedlogom Zaključka;
 12. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“;
 13. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Nabavka opreme“;
 14. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje“;
 15. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za sport“;
 16. Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama“, sa Prijedlogom Zaključka;
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Olovo“ Olovo;
 18. Program utroška budžetskih sredstava u 2022. godini – (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - ESCROW), sa Prijedlogom Zaljučka;
 19. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Javnom pozivu namijenjenom subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture;
 20. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju i dodjeli sredstava po Javnom pozivu namjenjenom za subvencioniranje „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede za 2022. godinu”;
 21. Izvještaj Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice o namjenskoj potrošnji sredstava, odnosno izvršenju budžeta u Ministarstvu za prvo polugodište 2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Midžić Faruku, iz Zeniceu svrhu pomoći izdavanja drugog izmijenjenog izdanja knjige ,,Sjećanja o Husejinu Smajloviću 2“;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Adilović Fahrudinu, iz Visokog, europskom kadetskom prvaku u taekwondo-u, u svrhu finansijske pomoći za odlazak na svjetsko juniorsko prvenstvo u taekwondo-u 2022. godine;
 24. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

 

PREMIJER
Mirnes Bašić

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma