165. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona

22 Jul 2022
1727 puta

Na osnovu člana 18. stav (1) i (2) Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/21), sazivam 165. sjednicu Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Sjednica će se održati dana 25.07.2022. godine (ponedjeljak) u 1100 sati u sali 109, I sprat zgrade Kantona.

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

 

DNEVNI RED:

 

 1. Nacrt Izmjena i dopuna Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 17.07.2022. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za naknadu štete za eutanizirane životinje;
 5. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava po Javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za 2022. godinu za LOT 1 i LOT 2;
 6. Program utroška sredstava Kantonalne direkcija za ceste, naziv pozicije „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, pod nazivom „Program utroška budžetskih sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za period I-VI/2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „1. mart“ Jelah, općina Tešanj;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj;
 10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Enver Čolaković“ Breza;
 11. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ „Rešad Kadić“ Tešanj;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti menadžmentu JU OŠ „Novi Šeher“ Novi Šeher, Maglaj, za organizovanje i osiguranje dodatnog prevoza učenika u školskoj 2022/2023. godini;
 14. Polugodišnji izvještaj o utrošenim sredstvima sa razdjela 11 - Ured premijera, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Sporazuma o visini toplog obroka;
 16. Prijedlog Zaključka o propisivanju kriterija za formiranje Drugostepene disciplinske komisije za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Drugostepene disciplinske komisije za namještenike zaposlene u kantonalnim i općinskim organima državne uprave u Zeničko-dobojskom kantonu.

 

PREMIJER
po ovlaštenju

Spahija Kozlić

 

Materijale za predloženi dnevni red možete preuzeti sa servera putem linka:  http://172.16.2.205/sjednice/ ili http://80.65.74.245:10081/sjednice ako se nalazite izvan zgrade Kantona.

 

 

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

 

 

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma