158. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 16.06.2022.

23 Jun 2022
4472 puta
 1. Verifikacija Zapisnika sa 157. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 10.06.2022. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Vatrogasnom savezu Zeničko-dobojskog kantona;
 3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti prvog ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane studente prvog ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine za strane državljane studente drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu školarine i ostalih naknada koje plaćaju studenti trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na visinu troškova izdavanja, ovjere i potpisa diplome o sticanju naučnog stepena doktora nauka, iznajmljivanja toge i izrade panoa i priznavanja diplome doktorskog studija, odnosno diplome o stečenom naučnom stepenu doktora nauka na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „15. april“ Kakanj;
 12. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Mješovite srednje škole Kakanj;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima (nastavnici/saradnici) u realizaciji naučno-nastavnog procesa prvog i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji naučno-nastavnog procesa trećeg ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na visinu naknada spoljnim saradnicima u realizaciji pojedinih oblika naučno-nastavnog procesa na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2022/2023. godini;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Gradu Zenica, u svrhu realizacije projekta izgradnje Centralnog spomen obilježja poginulim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona u periodu 1992.-1995. godina;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmutović Mirsadu, demobiliziranom braniocu iz Vareša, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija AICD uređaja;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Senadu Hodžiću, povratniku u općinu Kakanj, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Kakanj;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Elzinu Bjelobrkoviću, povratniku u grad Doboj, s ciljem potpore održivom povratku;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mahmutović Ameli, iz Zavidovića, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 21. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Konjić Edinu, iz Zenice, u svrhu finansijske pomoći za pripreme za sportska takmičenja;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zahirović Kenanu, iz Zenice, u svrhu finansijske pomoći za pripreme za sportska takmičenja;
 23. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proljetnu sjetvu;
 24. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu između budžetskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma