157. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 10.06.2022.

17 Jun 2022
4401 puta
 1. Verifikacija Zapisnika sa 156. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 03.06.2022. godine;
 2. Prijedlog Zaključka o usvajanju Izmjena Programa utroška sredstava, pod nazivom “Nabavka opreme“ i „Nabavka stalnih sredstava u obliku prava“ Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2022. godinu;
 3. Informacija o gospodarenju šumama na području Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini i planovi gospodarenja za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Akcionog plana za provođenje Strategije za prevenciju i borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona za period 2022- 2024. godina;
 5. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja premijeru Zeničko-dobojskog kantona da potpiše Prijedlog Ugovora o dodjeli potpore iz Proračuna Federacije BiH između Federalnog ministarstva finansija i Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Žepče u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje novog školskog objekta JU Osnovne škole „Žepče“ Žepče;
 7. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Rizah Odžečkić“ Zavidovići;
 8. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Maglaj;
 9. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Edhem Mulabdić“ Maglaj;
 10. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Visoko“ Visoko, sredstva od strane donatora Klas d.d. Sarajevo;
 11. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Š. „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj;
 12. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona – JU Gimnazija „Visoko“ Visoko, sredstva od strane Automatic servis d.o.o. Visoko;
 13. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 14. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Mustafa Mulić“ Šije, Tešanj;
 15. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Spahić Zerini, na ime učešća studenata na 29. svjetskom takmičenju iz međunarodne trgovačke arbitraže Vis Moot;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jašarević Nirvani, na ime učešća studenata na 29. svjetskom takmičenju iz međunarodne trgovačke arbitraže Vis Moot;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hrnjić Emini, na ime učešća studenata na 29. svjetskom takmičenju iz međunarodne trgovačke arbitraže Vis Moot;
 18. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava od koncesija za 2022. godinu;
 19. Program utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za zdravstvenu zaštitu životinja u 2022. godini, „Subvencije-veterinarstvo“ - budžetska sredstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 20. Program utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2022. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 21. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Plana zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2022. godinu Kantonalne direkcije za ceste u sastavu Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Avdić Zihretu, demobiliziranom braniocu i dobitniku ratnog priznanja „Medalja za hrabrost“ iz Zenice, u svrhu djelimičnog finansiranja troškova liječenja – implantacija ICD uređaja;
 23. Informacija o provođenju aktivnosti po Akcionom planu Vlade Zeničko-dobojskog kantona za prevenciju korupcije “COVID-19“, za period april-august i septembar-decembar 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Informacija o provođenju postupka preispitivanja vjerodostojnosti podataka u svjedodžbama/diplomama uposlenih u javnom sektoru, nosioca izvršne vlasti i savjetnika nosioca izvršne vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu (revizija diploma), za izvještajni period od 31.05.2021. godine do 31.01.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 25. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za borbu protiv korupcije Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma