155. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 26.05.2022.

02 Jun 2022
4727 puta
 1. Verifikacija Zapisnika sa 154. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.05.2022. godine;
 2. Periodični konsolidovani finansijski izvještaj za Zeničko-dobojski kanton za period od 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za postupanje sa stalnim sredstvima i sitnim inventarom predloženim za rashodovanje po izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 4. Informacija o dodjeli sredstava novčane egzistencijalne naknade za demobilizirane branioce u 2021. godini, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 15.05.2022. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Izvještaj o utrošku sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu Ministarstva zdravstva pozicije „Transferi drugim nivoima vlasti“ - „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu“ i „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu - zdravstvena zaštita sportista“, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje zdravstvene zaštite sportista;
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 9. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Školskog odbora JU Mješovita srednja škola Tešanj;
 10. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transferi pojedincima- Tekući transfer za smještaj studenata u studentske centre;
 11. Prijedlog Zaključka o izmjenama i dopunama Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“;
 12. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Kulin Ban“ Visoko;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Druga osnovna škola Zavidovići;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Maglaj“ Maglaj;
 15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Omer Mušić“ Brežani, Kakanj;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Fazlić Lejli, iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Kvakić Mustafi, iz Visokog, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Krehmić Džani, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Jašarević Muneveru, iz Zenice, kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju privremenog korištenja bez naknade dijela poslovnog prostora i zajedničkih pratećih prostorija u poslovnoj zgradi Kantonalnog Zavoda za urbanizam i prostorno uređenje;
 21. Prijedlog Zaključka o imenovanju punomoćnika državnog kapitala za 26. redovnu Skupštinu privrednog društva „rmk promet“ d.d. Zenica, zakazanu za utorak 31.05.2022. godine;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstva Šabanović Esmi, iz Tešnja, državnoj prvakinji Bosne i Hercegovine u taekwandou, u svrhu finansijske pomoći za učešće na sportskim takmičenjima;
 23. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zec Semiru, iz Zenice, u svrhu finansijske pomoći za troškove liječenja;
 24. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Rešić Rejni, iz Žepča, učenici Koledža Ujedinjenog Svijeta u Mostaru, u svrhu finansijske pomoći za nastavak školovanja na Lake Forest College-u u Chicagu;
 25. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec maj 2022. godine.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma