Pregled materijala sa 169. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 12.02.2010. godine

05 Okt 2010
18077 puta
 1. Odluka o raspodjeli sredstava za klubove poslanika političkih stranaka za I. Kvartal 2010. godine
 2. Rješenje o postavljenju rukovodećeg državnog službenika na radno mjesto “Direktor Kantonalnog zavoda za pravnu pomoć Zeničko-dobojskog kantona”;
 3. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju privrednika Biznis centar Jelah – Tešanj na ime sufinansiranja manifestacije 6. Sajam privrede “Biznis 2010 Tešanj”
 4. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora privrednog društva TP „Nova trgovina” d.d. Žepče
 5. Zaključak o odobravanju sredstava Udruženju građana muzičkih pedagoga iz Zenice na ime održavanja svečane akademije u BNP Zenica povodom Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine
 6. Zaključak o odobravanju sredstava JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u svrhu poticaja aktivnih mjera zapošljavanja demobiliziranih branilaca
 7. Zaključak o odobravanju sredstava Hasanić Seferu iz Maglaja, demobilisanom braniocu, na ime sanacije i adaptacije stambenog objekta sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Halilović Amiru, 100% ratnom vojnom invalidu II grupe, u svrhu kupovine stana sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 9. Zaključak o odobravanju sredstava Berber Remziji, supruzi poginulog branioca, u svrhu kupovine stana sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 10. Zaključak o odobravanju sredstava Ormanović Habibi, supruzi umrlog 40% ratnog vojnog invalida, u svrhu kupovine stana sa ciljem rješavanja stambenog pitanja
 11. Zaključak o dodjeljivanju stana na trajno korištenje u stambenom objektu Karingtonka, Olovo, Nuragi Kulo iz Olova, ratnom vojnom invalidu i dobitniku priznanja “Zlatni ljiljan” (dodijeljen na privremeno korištenje od strane Komisije za dodjelu stanova Općine Olovo)
 12. Zaključak o odobravanju sredstava Savezu RVI Zeničko-dobojskog kantona na ime sufinansiranja godišnje Skupštine Saveza
 13. Zaključak o odobravanju sredstava Talić Edinu iz Zenice na ime uplate dijela troškova za ugradnju lift platforme za invalidska lica za mldb. dijete
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Smajić Mehmedu iz Visokog na ime uplate dijela troškova za liječenje mldb. djeteta
 15. Zaključak o odobravanju sredstava Invalidskom odbojkaškom klubu “Bosna” Zenica na ime pomoći za sufinansiranje V. međunarodnog internacionalnog turnira u sjedećoj odbojci, povodom Dana nezavisnosti BiH
 16. Odluka o odobravanju sredstava za februar 2010. godine udruženju “Humanost-societas humanitatis” Zenica kao učešće Zeničko-dobojskog kantona u implementaciji Projekta “Dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama” u Maglaju
 17. Odluka o odobravanju sredstava humanitarnoj organizaciji Catholic Relief Services kao učešće Zeničko-dobojskog kantona za 2010. i 2011. godinu u sufinansiranju projekta „Trajna rješenja za korisnike kolektivnih centara i alternativnih smještaj u BiH“
 18. Zaključak o odobravanju sredstava Ilić Savi povratniku u Dolac, općina Zavidovići, na ime pomoći za nastavak proizvodnje ljekovitog bilja, sa ciljem podrške održivog povratka
 19. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Maglaj na ime nabavke i ugradnje građevinskog materijala za djelomično obnovljenu kuću Antolović Ilije, povratnika u Mladoševicu, općina Maglaj, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 20. Zaključak o odobravanju sredstava Općini Olovo na ime nabavke i ugradnje građevinskog materijala za obnovu ratnim dejstvima porušene kuće Hasić Šemse, raseljene osobe iz Olovskih Luka, općina Olovo, sa ciljem stvaranja minimalnih uslova za stanovanje
 21. Zaključak o odobravanju sredstava kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za grupu lica
 22. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć za provođenje planiranih programskih zadataka u 2010. godini
 23. Zaključak o odobravanju sredstava Ustanovi za prihvati i odgoj djece “Mala škola” Vareš kao pomoć za provođenje  programskih zadataka u 2010. godini i implementaciju projekta nenasilnog djelovanja u zajednici
 24. Zaključak o odobravanju sredstava HO “Merhamet” MDD Regionalni odbor Zenica kao pomoć stanovništvu Haitija stradalom u katastrofalnom zemljotresu u okviru akcije “Pomoć stradalom stanovništvu Haitija”
 25. Zaključak o odobravanju sredstava Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona kao pomoć stanovništvu Haitija stradalom u katastrofalnom zemljotresu u okviru akcije “Pomoć stradalom stanovništvu Haitija”
 26. Odluka o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica broj: 20/1-1-526 od 26.01.2010. godine
 27. Odluka o uvećanju sredstava u Odluci o privremenom fiansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2010. godine za budžetskog korisnika Ministarstvo zdravstva
 28. Zaključak o povlačenju sa dnevnog reda Zaključka o davanju saglasnosti za promjenu oblika i položaja pripadajuće parcele u Regulacionom planu naselja Radakovo u općini Zenica k.č.n.p. 1050/1 površine 4.100 m2, dodijeljene Rješenjem Općine Zenica Medžlisu Islamske zajednice Zenica, sa ciljem izgradnje zgrade za potrebe Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici
 29. Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Medicinske škole u Zenici
 30. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje direktora Osnovne škole “Omer Mušić” Brežani, općina Kakanj
 31. Rješenje o razrješenju Krehić Ramiza sa mjesta člana Školskog odbora Srednje specijalne škole Zenica
 32. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici
 33. Rješenje o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Druga gimnazija u Zenici
 34. Zaključak o odobravanju sredstava Alić Fahrudinu na ime dijela troškova učešća na 18. međunarodnom kongresu studenata medicine
 35. Zaključak o odobravanju sredstava Taekwondo klubu „Nur“ iz Kaknja za pirpreme i odlazak reprezentativca Harisa Mušije na Svjetsko prvenstvo u Meksiku
 36. Zaključak o odobravanju sredstava za sufinansiranje Međunarodne konferencije na temu „Upravljanje opasnim i neopasnim otpadom u regiji” koja će se održati u Zenici u organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma
 37. Rješenje o razrješenju Parlić Mirsada sa mjesta člana Školskog odbora  Osnovne škole "Hajderovići" Zavidovići
 38. Zaključak o odobravanju sredstava sindikatu preduzeća "21. decembar" Zenica kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera za 49 lica
 39. Zaključak kojim se utvrđuje Amandman I Vlade Zeničko-dobojskog kantona na Prijedlog Zakona o kantonalnim administrativnim taksama

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma