Pregled materijala sa 168. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 01.02.2010. godine

05 Okt 2010
18337 puta
 1. Zaključak kojim se donosi Program rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2010. godinu
 2. Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o utrošku namjenskih sredstava iz oblasti šumarstva Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu- Kantonalne uprave za šumarstvo Zeničko-dobojskog kantona za 2009. godinu
 3. Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava subvencije za podsticaj razvoja  u poljoprivrednoj proizvodnji za 2009. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
 4. Zaključak kojim se prihvata Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava vodnih naknada za 2009. godinu Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu
 5. Zaključak o odobravanju isplate za novembar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvenicioniranja razlike između ugovorene i tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP “Stupčanica” d.d. Olovo u stečaju
 6. Zaključak o odobravanju isplate za decembar 2009. godine Javnom preduzeću “Šumsko-privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona” d.o.o. Zavidovići na ime subvenicioniranja razlike između ugovorene i tržišne cijene drvnih sortimenata koje isporuči ŠIP “Stupčanica” d.d. Olovo u stečaju
 7. Zaključak o zaduženju Ministarstva za privredu, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline da izrade pravila i kriterije o utvrđivanju naknada za koncesije za predmete koncesija iz nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona
 8. Zaključak o odobravanju sredstava Bešlić Emiru iz Visokog, demobilisanom braniocu dobitniku ratnog priznanja “Zlatni ljiljan”, na ime kupovine stambenog objekta sa ciljem stambenog zbrinjavanja
 9. Odluka o odobravanju sredstava za zajedničko finasiranje izgradnje 30 stambenih jedinica u naselju Nova Zenica, Zenica, za raseljena lica, stanare ratnim dejstvima porušenih kasina iz naselja Kanal u Zenici
 10. Zaključak o odobravanju sredstava grupi lica kao pomoć socijalno-intervenirajućeg karaktera, Ridžal Mirsada i drugi
 11. Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti Zenica
 12. Rješenje o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Kantonalne bolnice Zenica
 13. Zaključak o davanju saglasnosti za uplatu sredstava za građevinske radove III. faze rekonstrukcije ambulanti porodične – obiteljske medicine sa ciljem sufinansiranja projekta “Jačanje zdravstvenog sektora”
 14. Zaključak o odobravanju sredstava Jelić Ivanu iz Zenice, studentu Sveučilišta u Zagrebu - Muzička akademija, kao pomoć za nastavak školovanja
 15. Zaključak o davanju saglasnosti za imenovanje Galijašević Bernadete na mjesto direktorice Osnovne škole „Rešad Kadić” Tešanj
 16. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstva sa pozicije „Transfer za smještaj studenata u studentske centre” do iznosa sredstava predviđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2010. godine
 17. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstva za mjesec januar 2010. godine sa pozicije „Transfer za Franjevačku gimnaziju” u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2010. godine
 18. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za isplatu sredstva za mjesec januar 2010. godine sa pozicije „Transfer za ustanove kulture” u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2010. godine
 19. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport za plaćanje kotizacija takmičenja sportskih klubova do iznosa sredstava predviđenih Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2010. godine
 20. Zaključak o prihvatanju Izvještaja o utrošenim sredstvima po Programu utroška sredstava dobijenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede za 2009. godinu
 21. Zaključak o prihvatanju Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za period 01.01-31.03.2010. godine u Zeničko-dobojskom kantonu
 22. Zaključak o odobravanju sredstava na ime nabavke opreme za potrebe Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline
 23. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem depozitnog i transakcijskog računa otvorenog kod IKB d.d. Zenica za 2010. godinu
 24. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem transakcijskog računa otvorenog kod Sparkasse d.d. Sarajevo za 2010. godinu
 25. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem transakcijskog računa otvorenog kod Union banke d.d. Sarajevo za 2010. godinu
 26. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija putem deviznog  računa otvorenog kod IKB d.d. Zenica za 2010. godinu
 27. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog ESCROW transakcijskog računa otvorenog kod IKB d.d. Zenica za 2010. godinu
 28. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa posebnog transakcijskog računa, sredstva ostvarena po osnovu posebnog poreza na zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, otvorenog kod IKB d.d. Zenica za 2010. godinu
 29. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa računa blagajničko poslovanje, otvorenog kod IKB d.d. Zenica za 2010. godinu
 30. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa podračuna za Centralizovani obračun plaća otvorenog kod IKB d.d. Zenica za 2010. godinu
 31. Odluka o određivanju potpisnika naloga platnih transakcija sa donatorskog podračuna u okviru JRT, za Osnovnu specijalnu školu, otvorenog kod IKB d.d. Zenica za 2010. godinu

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma