136. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 28.12.2021. godine

14 Jan 2022
5950 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 

 1. Verifikacija Zapisnika sa 135. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 23.12.2021. godine;
 2. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Olovo za nabavku teretnog motornog vozila;
 3. Nacrt Zakona o turizmu Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Informacija o realizaciji poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Informacija o stanju privrede na području Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu sa posebnim osvrtom na stanje poduzetništva, sa Prijedlogom Zaključka;
 6. Prijedlog Odluke o raspodjeli planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na poziciji „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti - za zdravstvo;
 7. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 615100 - „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- za zdravstvo“, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za obuke (edukacije) iz oblasti veterinarstva;
 10. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Gimnazije „Muhsin Rizvić“ Breza, Breza;
 11. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj;
 12. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU Srednje škole za stručno obrazovanje i radno osposobljavanje Zenica;
 13. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „ Hajderovići“ Hajderovići, Zavidovići;
 14. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JU Osnovna škola „Miroslav Krleža“ Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za realizaciju kapitalnih projekata drugim nivoima vlasti iz oblasti cestovne infrastrukture Zeničko-dobojskog kantona;
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radnog tijela - Komisije za praćenje realizacije Kantonalnog ekološkog akcionog plana zaštite okoliša Zeničko-dobojskog kantona za period 2017. - 2025. godina;
 17. Prijedlog Rješenja o imenovanju Radnog tijela - Komisije za praćenje realizacije Akcionog plana zaštite kvaliteta zraka za područje Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Asfaltiranja lokalnog puta „Čifluk-Gornja Bioča, MZ Kralupi“ grad Visoko“;
 19. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Betoniranje puta Trebić, MZ Gostović, općina Zavidovići“;
 20. Prijedlog Odluke o sufinansiranju infrastrukturnih projekata na području povratničkih mjesnih zajednica općine Olovo;
 21. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Asfaltiranje puta u naselju Cerovac, MZ Jelah, općina Tešanj“;
 22. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Rekonstrukcija putne infrastrukture u naselju Skroze“ općina Zavidovići;
 23. Prijedlog Zaključka odobravanju sredtava Trivić Miloradu, povratniku u Žepče, na ime pomoći za rekonstrukciju krovne konstrukcije na porodičnom stambenom objektu imenovanog, s ciljem potpore održivom povratku na područje općine Žepče;
 24. Prijedlog Zaključka o izmjeni Programa utroška sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu, u razdjelu 20, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice;
 25. Informacija o stanju u oblasti raseljenih lica i povratnika na području Zeničko-dobojskog kantona, za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 26. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnog puta u MZ Begov Han“ općina Žepče;
 27. Prijedlog Odluke o sufinansiranju Projekta Vanjsko uređenje dječijeg vrtića „Don Ivica Čondrić“ općina Žepče;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava JU Centar za socijalni rad Zavidovići na ime Ridžal Almira iz Zavidovića kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera za nastavak liječenja imenovanog jer se porodica nalazi u stanju socijalne potrebe;
 29. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona;
 30. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU Gimnazija „Musa Ćazim Ćatić“ Tešanj;
 31. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Breza;
 32. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „9. septembar“ Medakovo, Tešanj;
 33. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 34. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju predsjednika Školskog odbora JU OŠ „Hamza Humo“ Babino, Zenica;
 35. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 36. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o usvajanju Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Tekući transferi pojedincima- Tekući transfer za naučnoistraživačku djelatnost“;
 37. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o usvajanju i Programa utroška sredstava u razdjelu 22 - Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, pozicija „Transfer za sport“;
 38. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Alija Nametak“ Visoko;
 39. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za rekonstrukciju kupatila uz centralnu kuhinju u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 41. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 42. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21 - Ministartsvo zdravstva „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, subanalitika LAX004 „Tekući transfer za Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona“, sa Prijedlogom Zaključka;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigunost hrane Zenica;
 44. Prijedlog Odluke o utvrđivanju namjene utroška sredstava MMF-a uplaćenih dana 08.10.2021. godine po Ugovoru o dodjeli podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine broj: 09-11-6-2-6964-U-K4/21-1 od 06.09.2021. godine;
 45. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na Amandmane I i III Mirele Mateša Bukva, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 46. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na Amandman II Mirele Mateša Bukva, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 47. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na Amandmane 1., 2., 7., 10. i 11. Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 48. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na Amandmane 3., 4., 5., 6., 8., 9., i 12. Kluba zastupnika SDP-a u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 49. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na Amandmane I, II i III Meldine Ugarak, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 50. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na Amandmane I, II i III Kluba poslanika Nezavisnog bloka u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesene na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 51. Prijedlog Zaključak o izjašnjenju Vlade na samostalno podneseni Amandman I Meldine Ugarak, zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, podnesen na Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu;
 52. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje političkih stranaka zastupljenih u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za mjesec decembar 2021. godine;
 53. Prijedlog Odluke o unosu nedostajućih sredstava za stvorene obaveze u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 54. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava, na ime nabavke kompjuterske, ostale opreme i uredskog namještaja za potrebe Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
 55. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 56. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju muzičkih pedagoga iz Zenice, na ime pokrića troškova održavanja Svečane akademije povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine 25.11.2021. godine.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma