134. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 17.12.2021. godine

24 Dec 2021
5910 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 133. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 09.12.2021. godine;
 2. Prijedlog Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 3. Prijedlog Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 4. Prijedlog Odluke o izboru prihvatljive opcije finansijskih uvjeta za prvu tranšu CEB zajma za Projekat „Regionalni vodovod Plava voda“;
 5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za godinu, sa Prijedlogom Zaključka o utvrđivanju;
 7. Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Zeničko-dobojskom kantonu za 2021. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Mišljenje Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline po prijedlogu poslanika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona Jasmina Duvnjaka, kojim se predlaže da Skupština Zeničko-dobojskog kantona u Program rada za 2022. godinu uvrsti Inicijativu za donošenje Kantonalnog akcionog plana zaštite kvaliteta zraka Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 9. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline za 2021. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za sufinansiranja dijagnostičkih ispitivanja i kontrole zdravlja vimena;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za registrovanu ovčarsku ili kozarsku proizvodnju za 2021. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za zasnivanje novih zasada jagodičastog voća;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima mlijeka;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške otkupljivačima/prerađivačima pilećeg mesa;
 15. Prijedlog Odluke o realizaciji nerealizovanih zahtjeva iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima na području Zeničko-dobojskog kantona za 2021 godinu;
 16. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava na ime provođenja mjere preventivne vakcinacije svinja protiv bolesti svinjska kuga na području Zeničko-dobojskog kantona;
 17. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava proizvođačima sa područja Zeničko-dobojskog kantona na ime podrške za registrovanu svinjogojsku proizvodnju za 2021. godinu;
 18. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate sredstava na ime mjere finansiranje troškova dijagnostičkog ispitivanja životinja i službenih uzoraka po nalogu veterinarske inspekcije;
 19. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava za finansiranje troškova eutanazije i neškodljivog uklanjanja oboljelih životinja;
 20. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava radi nadoknade nastale štete vlasnicima životinja zbog provođenja naređenih mjera eutanazije;
 21. Prijedlog Odluke o sufinansiranju projekta „Javna rasvjeta u naselju Brdo, MZ Vozuća“, općina Zavidovići;
 22. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Mjesnoj zajednici Jeleči - Filipovići, općina Usora, na ime učešća Zeničko-dobojskog kantona u sufinansiranju obnove dijela Kapele, s ciljem potpore održivog povratka;
 23. Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu na razdjelu 21- Ministartsvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jdinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX010 „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“, sa Prijedlogom Zaključka;
 24. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje softverskih sistema na Odjelu radioterapije;
 25. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za tekuće održavanje medicinske opreme;
 26. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica za održavanje medicinske opreme proizvođača „Drager“;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hadžimahmutović Lejli za uspješno položene ispite na III (trećem) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10,00 u toku doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Zilić-Čurić Lejli za uspješno položene ispite na II (drugom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 10,00 u toku magistarskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 29. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Hašić Eldinu za uspješno položene ispite na I (prvom) ciklusu studija i ostvareni prosjek ocjena 9,98 u toku dodiplomskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici;
 30. Prijedlog Zaključka o odobravanju isplate novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za potrebe zdravstvenog osiguranja pripadnika boračke populacije, za period X-XII mjesec 2021.godine;
 31. Prijedlog Zaključka o izmjenama Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 32. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o usvajanju Plana javnih nabavki Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu;
 33. Informacija o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u Zeničko-dobojskom kantonu na dan 28.11.2021. godine, s prijedlogom Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva, sa Prijedlogom Zaključka;
 34. Usmena Informacija ministra Ministarstva zdravstva, a u vezi sa nabavkom medicinskog kisika i izjašnjenja upravnih odbora zdravstvenih ustanova Zeničko-dobojskog kantona po istom.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma