133. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 09.12.2021. godine

16 Dec 2021
5736 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 132. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 03.12.2021. godine;
 2. Mišljenje Ministarstva unutrašnjih poslova o prijedlogu poslanika Jasmina Duvnjaka za Program rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu a vezan za izmjene i dopune Zakona o javnom redu i miru – Prečišćen tekst, sa Prijedlogom Zaključka;
 3. Prijedlog Odluke o zajedničkom ostvarivanju nadležnosti s Federacijom Bosne i Hercegovine u okviru sveukupne reforme javne uprave, sa Prijedlogom Zaključka;
 4. Izvještaj o provedbi Programa mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici Zeničko – dobojski kanton za period juli 2019. – juli 2021. godine, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli preostalih raspoloživih budžetskih sredstava odabranim udruženjima, vjerskim organizacijama i organizatorima rada javnih kuhinja na drugim nivoima, koji organizuju rad javnih kuhinja i pružaju usluge javne kuhinje za građane na području Zeničko-dobojskog kantona;
 6. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava ustanovama i nevladinim organizacijama za raspodjelu budžetskih sredstava namijenjenih za sufinansiranje obilježavanja značajnih datuma iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom na području Zeničko-dobojskog kantona;
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „TRIBIJA“ na rijeci Tribiji, na području općine Vareš;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nerealizovane zahtjeve iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za obuke (edukacije) iz oblasti veterinarstva;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Tešanj u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje novog školskog objekata JU Osnovne škole „9. septembar“ Tešanj;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Olovo u svrhu sufinansiranja projekata izgradnje objekta vanjskih bazena na termalnu vodu;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Žepče u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje školske sale JU Osnovne škole „Abduvehab Ilhamija“ Žepče;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Usora u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje nove školske sale JU Osnovne škole „Fra Ivana Frane Jukića“ Usora;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Doboj Jug u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje objekta JU „Opća biblioteka“ Doboj Jug;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava gradu Visoko u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje novog školskog objekta Područne škole „Goduša“ JU Osnovne škole „Alija Nametak“ Visoko;
 16. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Kakanj u svrhu sufinansiranja projekta rekonstrukcije objekata škola sa područja općine Kakanj;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava općini Breza u svrhu sufinansiranja projekta izgradnje kotlovnice za JU MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Breza;
 18. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Mješovita srednja škola Kakanj;
 19. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Visoko;
 20. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetske korisnike iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – Srednje škole;
 21. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – JU Gimnazija „Visoko“ Visoko;
 22. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici, sredstva od strane donatora Zavoda za gradbeništo, Ljubljana, Slovenija;
 23. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici, sredstva od strane Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Mostar;
 24. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici, sredstva za finansiranje i realizaciju naučno-istraživačkog projekta „Istraživanje mogućnosti iskorištenja toplote nastale u postupku kompostiranja“;
 25. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika iz nadležnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport - JU Univerzitet u Zenici, sredstva za finansiranje i realizaciju naučno-istraživačkog projekta „Kalibracija ispitne i mjerne opreme u uslovima pandemije“;
 26. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Srednja mješovita škola „Mladost“ Zenica;
 27. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava „Institutu za privredni inženjering”, d.o.o. Zenica, na ime sufinansiranja troškova održavanja 12. naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Quality 2021“, Neum, koji je održan u periodu od 17. do 19. juna 2021. godine u Neumu, BiH;
 28. Prijedlog Zaključka o odobravanju sredstava Drino Dževadu, na ime sufinansiranja troškova učestvovanja na Međunarodnom naučnom skupu -VI Kongres hrvatskih povjesničara-sekcija za pravnu povjest, Rijeka 29.9.-02.10.2021. godine, Hrvatska;
 29. Prijedlog Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju Zeničko-dobojskog kantona u 2021. godini za LOT 3;
 30. Prijedlog Odluke o preraspodjeli sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu između Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i JU Medicinska škola Zenica;
 31. Prijedlog Odluke o redovnom godišnjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Zeničko-dobojskog kantona na dan 31.12.2021. godine;
 32. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije Zeničko-dobojskog kantona za redovni godišnji popis imovine, obaveza i potraživanja sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 33. Prijedlog Rješenja o imenovanju o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja kantonalnih organa uprave, upravnih organizacija i službi sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 34. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva unutrašnjih poslova sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 35. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za pravosuđe i upravu sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 36. Prijedlog Rješenja o imenovanju Centralne popisne komisije za popis imovine, obaveza i potraživanja Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 37. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis novčanih sredstava, donatorskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obaveza, razgraničenja i kapitala Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 38. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za popis roba u skladištima Zeničko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
 39. Prijedlog Odluke o uvećanju sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2021. godinu za budžetskog korisnika, Ministarstvo za privredu;
 40. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju dijela troškova organizacije sajmova i manifestacija;
 41. Prijedlog Oluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju projekata razvojnih agencija;
 42. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli (refundaciji) finansijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata;
 43. Prijedlog Odluke o odobravanju finansijskih sredstava - subvencioniranje investicija kod obrta iz područja prerađivačkih djelatnosti;
 44. Prijedlog Odluke Prijedlog Odluke za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture;
 45. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje „Programa podrške razvoju konkurentnosti privrede (investiranje u opremu)“ za 2021. godinu;
 46. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 47. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava JU Institut za zdravlje i sigunost hrane Zenica;
 48. Prijedlog Zaključka o davanju ovlaštenja za potpisivanje Povelje o građanskoj zelenoj energiji;
 49. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka broj: 02-14-18251/19 od 12.12.2019. godine.

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma