131. sjednica Vlade Zeničko-dobojskog kantona održana 24.11.2021. godine

01 Dec 2021
5892 puta

USVOJENI DNEVNI RED:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 130. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 18.11.2021. godine;
 2. Verifikacija Zapisnika sa 41. vanredne sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane dana 19.11.2021. godine;
 3. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava Općini Tešanj za nabavku vatrogasnog navalnog vozila;
 4. Mišljenje Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, doneseno po Prijedlogu skupštinskog zastupnika Jasmina Duvnjaka, za Program rada Skupštine Kantona za 2022. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i konačnom imenovanju novog člana Školskog odbora JU Srednja muzička škola Zenica;
 6. Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Mjerama i aktivnostima po Izvještaju o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2020. godinu, sa Prijedlogom Zaključka;
 7. Informacija vezana za nabavku medicinskog kisika od strane zdravstvenih ustanova Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 8. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 9. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku rezervnih dijelova za medicinsku opremu za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 10. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za građevinske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 11. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku vozila za prevoz umrlih osoba za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 12. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku dizel električnog agregata za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 13. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku medicinske opreme- plazma sterilizator sa varilicom, folijama i indikatorima za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica;
 14. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za građevinske radove u JU Kantonalna bolnica Zenica;
 15. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za nabavku opreme za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica, koja je u funkciji liječenja COVID-19 pozitivnih pacijenata;
 16. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica, predstavnika stručnih radnika zdravstvene ustanove;
 17. Prijedlog Odluke o odobravanju i dodjeli finansijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u 2020. i 2021. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade Zeničko-dobojskog kantona;
 18. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstva na ime podrške za držanje koka nosilja;
 19. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava projektima iz oblasti pčelarstva;
 20. Prijedlog Odluke o odobravanju isplate sredstava na ime provođenja Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja;
 21. Prijedlog Odluke o odobravanju sredstava na ime podrške za proizvodnju maline i kupine (konvencionalna proizvodnja);
 22. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Stručne službe Vlade Zeničko-dobojskog kantona, sa Prijedlogom Zaključka;
 23. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o metodologiji izrade i donošenja Programa rada i Izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija;
 24. Prijedlog Odluke o metodologiji izrade i donošenja izvještaja o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kantonalnih organa uprave i kantonalnih upravnih organizacija za 2021 godinu;
 25. Prijedlog Zaključka o odobravanju novčanih sredstava Penjić Kenanu, iz Zenice, višestrukom prvaku države i nosiocu brojnih priznanja, diploma i medalja u boksu, u svrhu finansijske pomoći za učešće na sportskim takmičenjima.

 

 

ISO standard

Zeničko-dobojski kanton-ISO 9001 certifikat.

Prilagođeno za: IE 9+, Firefox, Safari, Chrome, Opera

Kontakt informacije

Skupština (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 660 | 460 661
Fax: 032 460 662
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ured premijera (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 600 | 460 601
Fax: 032 460 602
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Stručna služba Vlade (adresa: Kučukovići 2, Zenica)
Tel:  032 460 620 | 460 621
Fax: 032 460 622
e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ministarstva

Kontakt forma