Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 45. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona, održane 21.12.2011. godine

16 Jan 2012
17404 puta
  1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Izmjena Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
  2. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu
  3. Zaključak kojim se povlači  tačka dnevnog reda: - Prijedlog Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
  4. Zaključak o odobravanju zaključivanja Ugovora sa preduzećem „Ocean“ d.o.o. Travnik o pružanju usluga funkcionalne i tehničke podrške za Centralizovani obračun i isplatu plaća za potrebe Zeničko-dobojskog kantona
  5. Zaključak kojim se utvrđiuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu
  6. Zaključak kojim se utvrđiuje Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu
  7. Zaključak kojim se nalaže Upravnom odboru i direktorici Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona da preispitaju zakonitost odluke Upravnog odbora, kojom je utvrđeno da Zavod ne isplaćuje refundacije za bolovanje preko 14 mjeseci, te u vezi s tim po potrebi, eventualno, pokrenu i inicijativu za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju
  8. Zaključak kojim se povlači  tačka dnevnog reda: - Prijedlog Zaključka o utvrđivanju visine naknade volonterima, na prijedlog Premijera Zeničko-dobojskog kantona
  9. Zaključak o odobravanju sredstava Medžlisu Islamske zajednice Visoko, za pokrivanje troškova realizacije projekta vanjskog uređenja Tabhanske džamije u Visokom
  10. Zaključak o pokretanju inicijative za izmjenu Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće, Zeničko-dobojskog kantona