Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 10. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 22.04.2011.godine

06 Maj 2011
11712 puta
  1. Zaključak o usklađivanju Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu sa Programom rada Skupštine Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godine
  2. Zaključak kojim se zadužuju sva ministarstva i druga tijela kantonalne uprave da mjesečno podnose izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu, svako iz svog resora
  3. Zaključak o prihvatanju Prijedloga radne grupe o utvrđivanju zaključka kojim se specificira procedura, odnosno aktivnosti, kojima je potrebno pristupiti da bi se nastavio postupak donošenja Inicijative za donošenje Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",broj 45/10)
  4. Zaključak kojim se upozoravaju budžetski korisnici, koji su obavezni donositi programe utroška sredstava da su, prilikom stvaranja obaveza iz navedenih programa, dužni pridržavati se procenta ostvarenja prihoda
  5. Zaključak o odobravanju sredstava JU Službi za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona u svrhu poticaja aktivnih mjera zapošljavanja demobiliziranih branilaca