Printaj ovu stranu

Pregled materijala sa 8. sjednice Vlade Zeničko-dobojskog kantona održane 12.04.2011.godine

06 Maj 2011
11239 puta
  1. Zaključak o zaduženju Službe za zajedničke poslove da raspiše tender za izradu Elaborata o fizičkom obezbjeđenju i video nadzoru parking prostora ispred poslovne zgrade Zeničko-dobojskog kantona i ulaza u poslovnu zgradu